§ 10 Pressukatoksen hankinta

Lataa  Kuuntele 

TRE:815/02.07.01/2019

Päätöspäivämäärä

25.1.2019

Päätöksen tekijä

Toimitusjohtaja, Tampereen Infra Liikelaitos

Valmistelijan yhteystiedot

Työpäällikkö Pentti Katajisto, puh.050 521 5009, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Yksikön päällikkö Reijo Lahtinen, puh.050 553 8681, etunimi.p.sukunimi@tampere.fi  

Päätöksen perustelut

Kunnossapitopalveluilla on tarve hankkia puutarhalle kuivaksi varastointitilaksi sivusta aukeava pressuhalli. Puutarha muutti 2018 Hatanpäältä Viinikankadulle, jossa kyseistä tilaa ei ole.

Tampereen Infra kilpailutti tarjouspyynnössä rajoitetuin ehdoin noin 7 x 12m kokoista pressuhallia, jonka hyötykorkeus olisi noin 2,8m. Pressuhalli pyydettiin paikalleen asennettuna ja asfalttiin pultattuna sekä CE -merkittynä.

Tarjouspyyntö lähetettiin 8.1.2019 sähköpostitse Muotopeite Oy:lle, Ala-Peite Oy:lle sekä Landtek Finland Oy:lle. Kyseessä oli kansalliset kynnysarvot alittava hankinta. Hankintamenettely oli rajoitettu. Vertailuperusteena oli käyttötarkoitukseen ominaisuuksiltaan sopivin ja halvin hinta. Tampereen Infra on arvioinut ja todennut ko. tarjouspyyntöihin valitut toimittajat luotettaviksi ja toimituskykyisiksi suorittamaan kyseinen hankinta.

Määräaikaan 11.1.2019 klo 16 mennessä tarjouksen jättivät Muotopeite Oy (0153473-3) 18.500,00€, Ala-Peite Oy (1933785-0), 11.400,00€ sekä Landtek Finland Oy (1109341-7) 13.780,00€. Ala-Peite Oy:n tarjoamalla tuotteella ei ollut CE-merkintää ja tarjousta ei voitu tehdä asennettuna, jolloin tarjous ei ollut tarjouspyynnön mukainen ja se oli hylättävä. Landtek Oy:n tarjoama tuote ei täyttänyt soveltuvuusvaatimuksia katoksen sivulta avattavuuden osalta, joten tämäkin tarjous oli hylättävä.

Ainoan ominaisuuksiltaan soveltuvan ratkaisun tarjosi Muotopeite Oy ja tarjous oli hyväksyttävissä. Hankinnan kokonaishinta on 18.500 € (alv 0 %).

Päätösehdotus perusteluineen tulee julkiseksi vasta päätöksen teon jälkeen ja asiakirjat ovat liikesalaisuuksia lukuun ottamatta julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen sekä asianosaisjulkisia hankintapäätöksen jälkeen. Tilaus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän jälkeen päätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Päätös

Pressukatos hankitaan Muotopeite Oy:n tarjouksen mukaiseen hintaan.

Hankinnan kokonaishinta on 18 500,00 euroa. Hinta on veroton ja siihen lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

Hankintapäätös sitoo Tampereen kaupunkia vasta, kun tilaus on tehty.

Allekirjoitus

Vs. toimitusjohtaja Sanna-Leena Puntola

Organisaatiotieto

Tampere