§ 36 Reunakivien hankinta

Lataa  Kuuntele 

TRE:2481/02.07.01/2019

Päätöspäivämäärä

30.4.2019

Päätöksen tekijä

Toimitusjohtaja, Tampereen Infra Liikelaitos

Valmistelijan yhteystiedot

Rakennusmestari Matti Pokkinen, puh. 040 806 3199, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Tytti Marttila, puh.040 801 6306, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tuomi Logistiikka Oy pyysi Tampereen Infra Liikelaitoksen toimeksiannosta tarjouksia Reunakivien hankinnasta.

Hankintamenettely oli hankintalain 32 §:n mukainen avoin menettely. Hankinnasta lähetettiin hankintailmoitus julkaistavaksi HILMA-palvelussa 1.4.2019. Tarjouspyyntö oli saatavilla Tarjouspalvelu.fi- toimittajaportaalissa.

Tarjouksen jättivät määräaikaan, 15.4.2019 klo.12.00 mennessä, seuraavat 3 yritystä:

A. Heikkilä Granit Oy (0976948-1)

Luonnonkivi Palin Oy (1056361-6)

Rudus Oy (1628390-6).

Tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen:

Hankintalain 104 §:n mukaisesti tarjouspyyntöä tai tarjouspyynnön ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta. Kaikki tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön vaatimukset.

Päätöksenteon perusteet:

Valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin, hinnaltaan halvin tarjous.

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jätti Luonnonkivi Palin Oy, joka esitetään valittavaksi sopimuskumppaniksi.

Tarjoajan soveltuvuuden tarkastaminen:

Hankintalain 105 §:n mukaan hankintayksikön on suljettava tarjouskilpailusta ehdokas tai tarjoaja, joka ei vastaa asetettuja soveltuvuusvaatimuksia. Luonnonkivi Palin Oy täyttää tarjouspyynnössä tarjoajien soveltuvuudelle asetetut vaatimukset. Luonnonkivi Palin Oy:ltä on ennen hankintapäätöstä tarkastettu tilaajavastuulain (1233/2006) 5 §:ssä mainitut selvitykset ja todistukset.

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi päätöksenteon jälkeen. Tarjoukset ja muut hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Asiakirjoja säilytetään Tuomi Logistiikka Oy:n sähköisessä arkistossa. Lisätietoja: Hankinta-asiantuntija Lassi Mäkinen, lassi.makinen@tuomilogistiikka.fi, 044 486 3140.

Hankinnan valmistelijana toimi Tuomi Logistiikka Oy:stä hankinta-asiantuntija Lassi Mäkinen. Asiantuntijoina hankinnassa toimivat hankintavastaava Petra Kurki ja rakennusmestari Matti Pokkinen.

Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Päätös

Sopimus Reunakivien hankinnasta tehdään esityksen mukaisesti Luonnonkivi Palin Oy:n (1056361-6) kanssa.

Hankinnan arvonlisäveroton vuosiarvo on sitoumuksetta noin 93 000 €.

Hankintapäätös on Tampereen kaupunkia sitova vasta, kun hankintasopimus on allekirjoitettu.

Optiokauden käytöstä tehdään erillinen päätös.

Allekirjoitus

vs.toimitusjohtaja Timo Aaltonen

Organisaatiotieto

Tampere