§ 107 Sekoitusjyrsintäurakan hankinta

Lataa  Kuuntele 

TRE:6855/02.07.01/2017

Päätöspäivämäärä

21.9.2017

Päätöksen tekijä

Toimitusjohtaja, Tampereen Infra Liikelaitos

Valmistelijan yhteystiedot

Vastaava työnjohtaja Juha Junno, p. 050 523 8443, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Yksikön päällikkö Wille Siuko, p. 0500 631 439, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen Infran Rakentamispalveluihin kuuluva päällysteiden valvonta kilpailutti sekoitusjyrsintäurakan. Kilpailutus tehtiin Kaupunkiympäristön kehittämisen pyynnöstä.

Tarjouspyyntö lähetettiin 11.5.2017 sähköpostilla seuraaville yrityksille: Asfalttikymppi Oy, SL Asfaltti Oy ja NCC Roads Oy.

Kyseessä oli kansallisen kynnysarvon alittava hankinta. Hankintamenettely oli pienhankinta. Vertailuperusteena oli halvin hinta. Tampereen Infra on arvioinut ja todennut ko. tarjouspyyntöihin valitut toimittajat luotettaviksi ja toimituskykyisiksi suorittamaan kyseinen hankinta.

Määräaikaan 31.5.2017 klo 12.00 mennessä tarjouksen jättivät: Asfalttikymppi Oy 105 825,00 €, SL Asfaltti Oy 130 600,00 € ja NCC Roads Oy 107 285,00 €.

Hinnaltaan halvimman tarjouksen teki Asfalttikymppi Oy ja tarjous oli hyväksyttävissä.

Hankinnan kokonaishinta on 105 825,00 € (alv 0%).

Päätösehdotus perusteluineen tulee julkiseksi vasta päätöksen teon jälkeen ja asiakirjat ovat liikesalaisuuksia lukuun ottamatta julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen sekä asianosaisjulkisia hankintapäätöksen jälkeen.

Tilaus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän jälkeen päätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lain voiman

Päätös

Sekoitusjyrsintäurakka hankitaan Asfalttikymppi Oy:n tarjouksen mukaiseen hintaan.

Hankinnan kokonaishinta on 105 825,00 € euroa (alv 0 %).

Hankintapäätös sitoo Tampereen kaupunkia vasta, kun tilaus on tehty.

Allekirjoitus

Toimitusjohtaja Sakari Suominen

Organisaatiotieto

Tampere