§ 60 Tampereen Infra Liikelaitoksen korjaamon varustelu

Lataa  Kuuntele 

TRE:4655/02.07.01/2019

Päätöspäivämäärä

13.8.2019

Päätöksen tekijä

Toimitusjohtaja, Tampereen Infra Liikelaitos

Valmistelijan yhteystiedot

Hankintavastaava Mika Ilomäki, puh. 040 1647936, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Tytti Marttila, puh. 040 801 6306, etunimi. sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tuomi Logistiikka Oy pyysi tarjouksia Tampereen Infra Liikelaitoksen toimeksiannosta korjaamon varustelun hankinnasta.

Hankintamenettelynä on hankintalain 32 §:n mukainen avoin menettely. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankinnasta lähetettiin hankintailmoitus julkaistavaksi HILMA-palvelussa 11.7.2019 ja tarjouspyyntö oli saatavilla Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalissa.

Tarjouksen jätti määräaikaan 7.8.2019 klo 12 mennessä seuraavat 5 tarjoajaa: Arpre Oy (y-tunnus: 0129415-1), Finntest Oy (y-tunnus: 0567076-7, Suomen Työkalu Oy (y-tunnus 1883915-4), Top Partner Oy (y-tunnus 2960637-2) ja Tecalemit Oy (y-tunnus 2200221-8)

Hankintalain 104 §:n mukaisesti hankintailmoitusta, tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta. Kaikki tarjouskilpailuun osallistuneet tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön vaatimukset.     

Vertailuperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin hinnaltaan halvin tarjous. Halvimman tarjouksen antoi Tecalemit Oy, jonka vertailuhinta oli 116 677,00 €. Muiden tarjoajien tarjoukset olivat Arpre Oy 128 583,25 €, Finntest Oy 124 125,00 €, Suomen Työkalu Oy 140 000,00 € ja Top Partner Oy 132 861,81 €. Sopimus Tampereen Infra Liikelaitoksen korjaamon varustelun hankinnasta esitetään tehtäväksi Tecalemit Oy:n kanssa.

Hankintalain 105 §:n mukaan hankintayksikön on suljettava tarjouskilpailusta ehdokas tai tarjoaja, joka ei vastaa asetettuja soveltuvuusvaatimuksia. Soveltuvuusvaatimusten täyttyminen tulee tarkastaa tarjouskilpailun voittajan osalta ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista.

Hankintayksikkö on tarkastanut valittavaksi esitetyn yrityksen soveltuvuuden ennen hankintapäätöstä. Tecalemit Oy täyttää tarjouspyynnössä tarjoajien soveltuvuudelle asetetut vaatimukset. Tecalemit Oy:n tilaajavastuulain (1233/2006) 5 §:ssä mainitut selvitykset ja todistukset on tarkastettu Tilaajavastuu.fi-palvelusta.

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi päätöksenteon jälkeen. Tarjoukset ja muut hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Asiakirjoja säilytetään Tuomi Logistiikka Oy:n sähköisessä arkistossa. Asiakirjoja voi pyytää osoitteesta: hankintapalvelut@tuomilogistiikka.fi.

Hankinnan valmistelijana toimivat Tuomi Logistiikka Oy:stä hankinta-asiantuntija Ida Enqvist ja Tampereen Infra Liikelaitokselta hankintavastaava Mika Ilomäki.

Hankintapäätös on saanut lainvoiman 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista.

 

Päätös

Sopimus Tampereen Infra Liikelaitoksen korjaamon varustelun hankinnasta tehdään Tecalemit Oy:n (y-tunnus 2200221-8) kanssa.

Hankinnan arvonlisäveroton arvo on 116 677,00 €.

Hankintapäätös on Tampereen kaupunkia sitova vasta, kun hankintasopimus on allekirjoitettu.

Allekirjoitus

vt. toimitusjohtaja Sanna-Leena Puntola

Organisaatiotieto

Tampere