§ 38 Tiekaiteet

Lataa  Kuuntele 

TRE:687/02.07.01/2018

Päätöspäivämäärä

4.4.2018

Päätöksen tekijä

Toimitusjohtaja, Tampereen Infra Liikelaitos

Valmistelijan yhteystiedot

Hankintavastaava Petra Kurki, puh. 040 8281420, petra.s.kurki@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Sakari Suominen, puh. 0400 731184, sakari.suominen@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tuomi Logistiikka Oy pyysi Tampereen kaupungin Infra Liikelaitoksen toimeksiannosta tarjouksia tiekaiteista ja niiden asentamisesta. Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta ja sopimuskautta on mahdollista jatkaa toistaiseksi voimassaolevalla optiokaudella.

Hankintamenettelynä oli hankintalain 32 §:n mukainen avoin menettely. Kyseessä oli kansallisen kynnysarvon ylittävä tavarahankinta. Hankinnasta lähetettiin hankintailmoitus julkaistavaksi HILMA-palvelussa 23.1.2018 ja tarjouspyyntö oli saatavilla Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalissa.

Hankintaa ei ollut jaettu osiin.

Tarjouksen jätti määräaikaan 23.2.2018 klo 12:00 mennessä seuraavat yritykset:

Ratecon Oy (20346677

Kanerva Oy Kaide ja Kuljetus (2051810-6)

JHT-SIJOITUS OY (07450661)

Keski-Suomen Tiekaide Oy (FI21717297)

KUU RAS Oy (FI07500497)

Antin Kaide Oy (09191915)

Iskutekniikka Oy (0558398-9).

Hankintalain 104 §:n mukaisesti hankintailmoitusta, tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta.

Tarjousten vertailu: Valintaperusteena oli kokonaistaloudellisesti edullisin hinnaltaan halvin tarjous. Tarjousten vertailussa käytetty kokonaisvertailuhinta muodostettiin laskemalla yhteen kaikkien hintalomakkeella tarjottujen tuotteiden vertailtava hinta. Vertailtava hinta puolestaan muodostui rivikohtaisesti painottamalla tarjoajan syöttämä tuotekohtainen kappalehinta arvioidulla tilausmäärällä.

Hankintalain 105 §:n mukaan hankintayksikön on suljettava tarjouskilpailusta ehdokas tai tarjoaja, joka ei vastaa asetettuja soveltuvuusvaatimuksia. Soveltuvuusvaatimusten täyttyminen tulee tarkastaa tarjouskilpailun voittajan osalta ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista. Ratecon Oy:n tarjous esitetään suljettavaksi tarjouskilpailusta.

Hankintayksikkö on tarkastanut valittavaksi esitetyn yrityksen soveltuvuuden ennen hankintapäätöstä. Antin Kaide Oy täyttää tarjouspyynnössä tarjoajien soveltuvuudelle asetetut vaatimukset. Antin Kaide Oy on ennen hankintapäätöstä toimittanut tilaajavastuulain (1233/2006) 5 §:ssä mainitut selvitykset ja todistukset ja sitä esitetään valittavaksi toimittajaksi.

Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista sillä edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi päätöksenteon jälkeen. Tarjoukset ja muut hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Asiakirjoja säilytetään Tuomi Logistiikka Oy:n sähköisessä arkistossa.

Hankinnan valmistelijana toimi Petra Kurki ja Tuomi Logistiikan edustajana hankinnassa toimi hankinta-asiantuntija Salla Pitkämäki.

Päätös

Ratecon Oy:n tarjous suljetaan tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena. Perustelut poissulkemiselle lähetetään erikseen asianosaiselle.

Sopimus tehdään Antin Kaide Oy:n kanssa.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on sitoumuksetta n. 200 000 €. Hinnat ovat arvonlisäverottomia ja niihin lisätään voimassaoleva arvonlisävero.

Hankintapäätös on sitova vasta, kun hankintasopimus on allekirjoitettu. Option käytöstä tehdään erillinen päätös.

Allekirjoitus

Toimitusjohtaja Sakari Suominen

Organisaatiotieto

Tampere