§ 34 Torien puhtaanapitourakan hankinta

Lataa  Kuuntele 

TRE:2979/02.07.01/2019

Päätöspäivämäärä

17.4.2019

Päätöksen tekijä

Toimitusjohtaja, Tampereen Infra Liikelaitos

Valmistelijan yhteystiedot

hankintavastaava Petra Kurki, puh.040 828 1420, etunimi.s.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

yksikön päällikkö Reijo Lahtinen, puh.050 5538 681, etunimi.p.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen Infra liikelaitos minikilpailutti Tuomi Logistiikan toimitusjohtajan päätöksellä no.119230 tehdyn puitesopimuksen sisällä torien puhtaanapitourakan kaudelle 2019 puitesopimukseen kuuluvilta toimittajilta.

Tampereen Infra kilpailutti tarjouspyynnössä rajoitetuin ehdoin torien puhtaanapidon.

Tarjouspyyntö lähetettiin 29.3.2019 sähköpostitse IP Konepalvelut Oy, Kiinteistöhuolto Honkapää Oy, KKK Maanrakennus Oy, Patajoki & Tarkkala Oy, Maarakennus Pauli Lehtinen Oy, Pihahuolto Haapaniemi Oy, Pimara Oy, Turtolan kaivin Oy, Pirkanmaan talotoimi Oy ja Maansiirtoliike Holma Oy. Kyseessä oli kansalliset kynnysarvot ylittävä hankinta. Hankintamenettely oli rajoitettu puitesopimustoimittajille. Vertailuperusteena oli halvin hinta. Tampereen Infra on arvioinut ja todennut ko. tarjouspyyntöihin valitut toimittajat luotettaviksi ja toimituskykyisiksi suorittamaan kyseinen hankinta.

Määräaikaan 12.4.2019 klo 14.00 mennessä tarjouksen jättivät

Pihahuolto Haapaniemi Oy (0546775-0) 118 944,00 euroa (Tammelantori 38 643,00euroa + Laukontori 25 198,00 euroa + muut torialueet  55 103,00 euroa) ja

Pimara Oy (1839402-8) 77 700,00 euroa euroa (Tammelantori 25 000,00 euroa + Laukontori 20 500,00 euroa + muut torialueet  32 200,00 euroa).

Hinnaltaan halvimman tarjouksen teki Pimara Oy ja tarjous oli hyväksyttävissä. Hankinnan kokonaishinta on 77 700 € (alv 0 %).

Päätösehdotus perusteluineen tulee julkiseksi vasta päätöksen teon jälkeen ja asiakirjat ovat liikesalaisuuksia lukuun ottamatta julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen sekä asianosaisjulkisia hankintapäätöksen jälkeen. Tilaus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän jälkeen päätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Päätös

Torien puhtaanapito kaudelle 2019 hankitaan Pimara Oy:n tarjouksen mukaiseen hintaan.

Hankinnan kokonaishinta on 77 700,00 euroa. Kyseessä on kokonaishinta, joka sisältää Tammelantorin alueet (25 000,00 euroa), Laukontorin alueet (20 500,00 euroa) sekä muut torialueet (32 200,00 euroa). Hinnat ovat verottomia ja niihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

Hankintapäätös sitoo Tampereen kaupunkia vasta, kun tilaus on tehty.

Allekirjoitus

vt. toimitusjohtaja Sanna-Leena Puntola

Organisaatiotieto

Tampere