§ 59 Vahingonkorvaushakemus ajoneuvovahingosta Kalevantiellä Sorsapuiston kentän kohdalla

Lataa  Kuuntele 

TRE:4133/03.07.01/2019

Päätöspäivämäärä

18.7.2019

Päätöksen tekijä

Toimitusjohtaja, Tampereen Infra Liikelaitos

Valmistelijan yhteystiedot

Työpäällikkö Kari Pitkänen, p.0500 624 059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimistosihteeri Eija Björksten, p.040 801 6915, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungille on esitetty vahingonkorvaushakemus Kalevantiellä Sorsapuiston kentän kohdalla tapahtuneesta ajoneuvovahingosta 11.5.2019.

Hakija on ajanut lauantaina 11.5.2019 klo 15.50  Kalevantietä kohti keskustaa ja Sorsapuiston kentän kohdalla ajanut madaltuneesen kaivon kanteen ja auto on tästä syystä vaurioitunut. Hakija on epäillyt ,että kansistoa on pudotettu tulevia asfaltointi töitä silmälläpitäen.

Infra / kunnossapito alkoi dokumenttien ja saatujen selvitysten mukaan työt kuitenkin vasta maanantaina 13.5.2019. Työryhmä muisti kuitenkin työkohteessa yhden kansiston joka oli  huomattavasti alempana kuin muut kansistot. Kohta jossa he tämän olivat todennet sopii  paikkaan jossa  vahinko sattui. Syy kansiston madaltumiseen oli nostorenkaiden pettäminen joka on hyvinkin yleistä ajan saatossa vilkasliikenteisillä väylillä.                                                                                           

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen. Tuottamus edellyttää Tampereen kaupungin taholta virhettä tai laiminlyöntiä.

Tampereen kaupungin hallintosäännön 25 §:n 15 kohdan mukaan Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta päättää vahingonkorvauksista asetetuissa rajoissa. Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta on delegoinut toimivaltaansa toimitusjohtajalle 27.9.2017 § 70 päättää enintään 20 000 euron vahingonkorvauksista.

Infran Kunnossapitopalvelut katsoo, että hakijalle korvataan vahingosta kartakaikkisena korvauksena 235,00 euroa.

Päätös

Vahingonkorvaushakemus hyväksytään ja hakijalle korvataan kertakaikkisena korvauksena vahingosta 235,00 euroa.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

vs. toimitusjohtaja Timo Aaltonen

Organisaatiotieto

Tampere