§ 26 Vahingonkorvaushakemus ajoneuvovahingosta Paasikiventien risteyksessä

Lataa  Kuuntele 

TRE:8449/03.07.01/2018

Päätöspäivämäärä

18.3.2019

Päätöksen tekijä

Toimitusjohtaja, Tampereen Infra Liikelaitos

Valmistelijan yhteystiedot

Työmaapäällikkö Olli Halme, p. 040 800 4105, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimistosihteeri Eija Björksten, p. 040 801 6915, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungille on esitetty vahingonkorvaushakemus Paasikiventien risteyksessä sattuneesta autovahingosta 30.11.2018. Hakija hakee korvausta 275,00 euroa.

Hakija ajoi ilmoituksensa mukaan 30 km/h Paasikiventieltä Rantatien liittymän kohdalla olleeseen asfaltin syöpymään, jolloin hänen autonsa rengas puhkesi. Rakentamispalvelujen työmaapäällikkö Olli Halme oli työkohteessa työntekijöiden kanssa kyseisenä aikana ja he näkivät tapahtuman. Auto liittyi Paasikiventieltä juuri vauhtiaan alentamatta Rantatien liittymään eli noin 50-70 km/h. Liittymä oli työmaa-aluetta, joka oli työmaamerkillä osoitettu noin 200 metriä ennen liittymää. Auto jatkoi rengasrikon tapahduttua matkaansa Rantatietä itään päin.

Kyseessä on Tampereen Infran Rakentamispalveluiden työmaa, jossa tehtiin Rantatielle uusia liikennejärjestelyjä. Kohdetta alettiin rakentamaan viime syksynä.

Tapahtuma-aikaan työmaa-alue oli selkeästi merkitty varoitusmerkein. Varoitusmerkeillä osoitettiin tiessä olevaa liikenteelle vaarallista tieosuutta ja näin edellytettiin erityistä varovaisuutta.

Tieliikennelain 3 §:n mukaan tienkäyttäjän on noudatettava liikennesääntöjä sekä muutenkin olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi. Tieliikennelain 23 §:n 1 momentin mukaan ajoneuvon nopeus on sovitettava sellaiseksi kuin liikenneturvallisuus edellyttää huomioon ottaen muun ohella tien kunto, sää, keli, näkyvyys, ajoneuvon kuormitus ja kuorman laatu sekä liikenneolosuhteet.

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen. Tuottamus edellyttää Tampereen kaupungin taholta virhettä tai laiminlyöntiä.

Tampereen Infra katsoo, että hakijan vahingonkorvaushakemus hylätään edellä mainituin perustein.

 

Päätös

Vahingonkorvaushakemus hylätään.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

vt. toimitusjohtaja Sanna-Leena Puntola

Organisaatiotieto

Tampere