§ 101 Vahingonkorvaushakemus autolle sattuneesta vahingosta 08.09.2018 Viinikan liikenneympyrä, Lempääläntie

Lataa  Kuuntele 

TRE:6099/03.07.01/2018

Päätöspäivämäärä

26.9.2018

Päätöksen tekijä

Toimitusjohtaja, Tampereen Infra Liikelaitos

Valmistelijan yhteystiedot

Työmaapäällikkö Kari-Pekka Kortetjärvi, p. 050 356 0067, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimistosihteeri Eija Björksten, p. 040 801 6915, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungille on esitetty vahingonkorvausvaatimus 8.9.2018 ajoneuvolle aiheutuneesta vahingosta. Hakijan mukaan tietyömaalle laitetut liikenteen ohjurit oli siirretty tai jääneet liian ulos.

Tampereen Infran työmaapäällikön Kari-Pekka Kortetjärven mukaan, tietyömaa on merkitty jokaisesta tulosuunnasta tietyö -merkein. Liikenteenohjaus on ajoradalla ohjattu sulkulamelleilla. Tietyömerkit ja sulkulamellit velvoittajat kuljettajaa noudattamaa tietyömaan vaikutusalueella erityistä varovaisuutta. Tietyömaalla oli 30 km/h:n nopeusrajoitusmerkit. Ajoneuvon nopeus on aina sovitettava kulloinkin vallitsevaan olosuhteeseen. Kuljettajan on oltava erityisen huolellinen ajaessaan tietyömaalla.

Tieliikennelain 23 §:n mukaan ajoneuvon kuljettajan on sovitettava ajoneuvon nopeus sellaiseksi kuin liikenneturvallisuus edellyttää huomioon ottaen muun ohella tien kunto, sää, keli, näkyvyys, ajoneuvon kuormitus ja kuorman laatu sekä liikenneolosuhteet ja voitava pysäyttää ajoneuvonsa edessä olevan ajoradan näkyvällä osalla.

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on myös velvollinen korvaamaan sen. Tuottamus edellyttää Tampereen kaupungin taholta virhettä tai laiminlyöntiä.

Tampereen Infran Rakentamispalvelut katsoo, ettei Tampereen kaupungilla ole tuottamusta kyseisessä asiassa.

 

 

Päätös

Vahingonkorvausvaatimus hylätään.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Toimitusjohtaja Sakari Suominen

Organisaatiotieto

Tampere