§ 106 Vahingonkorvaushakemus autolle sattuneesta vahingosta 18.07.2018 Piilinkadun ja Nirvankadun risteyksessä

Lataa  Kuuntele 

TRE:5080/03.07.01/2018

Päätöspäivämäärä

10.10.2018

Päätöksen tekijä

Toimitusjohtaja, Tampereen Infra Liikelaitos

Valmistelijan yhteystiedot

Työpäällikkö Marko Kalela, p. 040 801 6690, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimistosihteeri Eija Björksten, p. 040 801 6915, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungille on esitetty vahingonkorvausvaatimus 18.7.2018 ajoneuvolle aiheutuneesta vahingosta. Hakijan mukaan tietyön kohdalla korkea hidaste ja hidasteen jälkeen hiekkaa. Nousu oli niin korkea, että kun renkaat menivät hidasteen yli hiekalle auton pohja otti kiinni hidasteen reunaan.

Tampereen Infran työpäällikkö Marko Kalelan mukaan Nirvankatu välillä Piilinkatu –Veisunkatu oli molemmista tulosuunnista varoitettu tietyömaan alkamisesta tietyömaa –liikennemerkein. Liikenteenohjaus oli ajoradalla ohjattu sulkulamellein. Tietyömerkit ja sulkulamellit velvoittavat kuljettajaa noudattamaan tietyömaan vaikutusalueella erityistä varovaisuutta. Tietyömaalla oli 30km/h:n aluenopeusrajoitus. Ajoneuvon nopeus on aina sovitettava kulloinkin vallitsevaan olosuhteeseen. Kuljettajan on oltava erityisen huolellinen ajaessaan tietyömaalla.

Tieliikennelain 23 §:n mukaan ajoneuvon kuljettajan on sovitettava ajoneuvon nopeus sellaiseksi kuin liikenneturvallisuus  edellyttää huomioon ottaen muun ohella tien kunto, sää, keli, näkyvyys, ajoneuvon kuormitus ja kuorman laatu selä liikenneolosuhteet ja voitava pysäyttää ajoneuvonsa edessä olevan ajoradan näkyvällä osalla.

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on myös velvollinen korvaamaan sen. Tuottamus edellyttää Tampereen kaupungin taholta virhettä tai laiminlyöntiä.

Tampereen Infran Rakentamispalvelut katsoo, ettei Tampereen kaupungilla ole tuottamusta kyseisessä asiassa.

Päätös

Vahingonkorvausvaatimus hylätään.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Organisaatiotieto

Tampere