§ 66 Vahingonkorvausvaatimus ajoneuvovahingosta Koljontiellä

Lataa  Kuuntele 

TRE:4038/03.07.01/2018

Päätöspäivämäärä

5.6.2018

Päätöksen tekijä

Toimitusjohtaja, Tampereen Infra Liikelaitos

Valmistelijan yhteystiedot

Yksikön päällikkö Sanna-Leena Puntola, p. 040 194 8031, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Tytti Marttila, p. 040 801 6306, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungilta on anottu vahingonkorvausta 28.5.2018 kirjatulla korvausvaatimuksella 7.5.2018  tapahtuneesta ajoneuvovahingosta Koljontiellä. Hakijan mukaan katua puhdistanut ajoneuvo on ajanut liian läheltä hakijan ajoneuvon kylkeä ja naarmuttanut sitä sekä vasenta peiliä. Anottavan korvauksen suuruus on yhteensä 295,16 €, joka perustuu varaosiin ja tarvikkeisiin.

Tampereen Infran Kunnossapitopalvelujen mukaan kyseisenä päivänä on Koljontiellä suoritettu kadunpuhdistusta ja ilmoitettu ajoneuvo on ollut pysäköitynä kadun varressa. Puhdistusryhmän mukaan kyseisessä ajoneuvossa oli jo valmiiksi hakijan ilmoittamat vauriot nähtävissä, eikä yksikään ryhmän kone osunut siihen.

Vahingonkorvauslain (412/1974) 2 luvun 1 §:n mukaan vahingon on velvollinen korvaamaan se, joka tahallaan tai tuottamuksellaan on aiheuttanut vahingon. Tuottamus edellyttää Tampereen kaupungilta virhettä tai laiminlyöntiä.

Päätös

Vahingonkorvausvaatimus hylätään.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Toimitusjohtaja Sakari Suominen

Organisaatiotieto

Tampere