§ 3 Hiedanrannan yleissuunnitelman kaavatalousselvityksen tilaaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:3635/02.07.01/2018

Päätöspäivämäärä

22.5.2018

Päätöksen tekijä

Yleiskaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu

Valmistelijan yhteystiedot

Projektiarkkitehti Lotta Kauppila, puh. 040 800 7212, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Yleiskaavapäällikkö Pia Hastio, puh. 040 801 6917, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Hiedanrannan alueelle suunnitellaan 25 000 asukkaan uutta kaupunginosaa. Alueelle järjestettiin vuonna 2016 yleinen arkkitehtikilpailu, jonka voittajatöiden perusteella tehtiin alustava kaavataloudellinen laskelma. Suunnittelutyötä on jatkettu laatimalla alueelle yleissuunnitelmaa, jonka on tarkoitus valmistua syksyllä 2018. Nyt on tarkoituksenmukaista päivittää kaavataloudellinen selvitys vastaamaan tarkentuneita suunnitelmia. Puitesopimuskumppani Rambollin kanssa pidettiin aloituspalaveri 2.5.2018, jossa käytiin läpi selvityksen sisältöä. Palaverin perusteella Ramboll on jättänyt 16.5.2018 tarjouksen, jossa se tarjoaa selvitystä hintaan 24 200 euroa (alv 0%).

Työssä noudatetaan Ramboll Finland Oy:n ja Tampereen kaupungin välistä puitesopimusta kaavan laatimistehtävien asiantuntijapalveluista, Dno TRE:182/02.07.01/2016.

Päätös

Tilataan Ramboll Finland Oy:n tarjouksen mukaan selvitys hintaan 24 200 euroa (alv 0%).

Hintaa ei saa ylittää ilman tilaajan kanssa tehtyä kirjallista sopimusta.

Projekti: 4067020_1130

 

Allekirjoitus

Pia Hastio, yleiskaavapäällikkö

Organisaatiotieto

Tampere