§ 9 Tampereen tavaraliikenteen ratapiha ja alueeseen kytkeytyvä maankäyttö -selvityksen tilaaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:7256/02.07.01/2018

Päätöspäivämäärä

9.11.2018

Päätöksen tekijä

Yleiskaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu

Valmistelijan yhteystiedot

Yleiskaavapäällikkö Pia Hastio, puh. 040 801 6917, pia.hastio@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Yleiskaavapäällikkö Pia Hastio, pia.hastio@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Selvitys koskee Tampereen Viinikan ratapihan ja sisääntuloratapihan turvallisuutta parantavia ja maankäytön rajoitteita vähentäviä mahdollisia kehittämistoimenpiteitä. Selvityksen laatiminen on kirjattu Valtion ja Tampereen kaupunkiseudun kuntien väliseen MAL -sopimukseen, jonka mukaan sopimuskaudella 2016-2019 selvitetään yhteistyönä, miten sekä Tampereen tavaraliikenteen ratapihaa rataverkon merkittävänä solmupisteenä että alueeseen kytkeytyvää maankäyttöä (ottaen huomioon mahdolliset vaarallisten aineiden kuljetuksista aiheutuvat vaara- ja haittatekijät) voidaan kehittää yhteiskunnan kokonaisedun kannalta parhaalla tavalla. Työn ohjauksesta vastaavat Tampereen kaupungin lisäksi Liikennevirasto, Pirkanmaan liitto, VR sekä Pirkanmaan aluepelastuslaitos. Selvityksen tilaaminen on kaupungin edun mukaista. 

L2 Paloturvallisuus Oy:ltä on saatu 31.10.2018 päivätty tarjous, jonka mukaan työn kustannukset ovat 39 600 euroa (alv 0 %). Selvityksen luonnos valmistuu toukokuussa 2019 ja valmis selvitys oheisaineistoineen luovutetaan tilaajalle viimeistään 30.6.2019.

Tarkastelussa analysoidaan ratapihasta vuonna 2017 - 2018 laaditun VAK-riskianalyysin tuloksia. Laadittava selvitys täydentää valitun konsultin aiemmin tekemää työtä riskin alentamisen mahdollisuuksien arvioinnin osalta.

Päätös

Tilataan työ L2 Paloturvallisuus Oy:ltä tarjouksen mukaan 39 600 euroa (alv 0 %).

Hintaa ei saa ylittää ilman tilaajan kanssa tehtyä kirjallista sopimusta.

Projekti: M1114_18107, 4068571_1130.

Allekirjoitus

Pia Hastio, yleiskaavapäällikkö

Organisaatiotieto

Tampere