§ 3 Sairaanhoitajan toimen täyttäminen yleislääketieteen ja geriatrian palvelulinjalla

Lataa  Kuuntele 

TRE:6288/01.02.01/2017

Päätöspäivämäärä

20.9.2017

Päätöksen tekijä

Ylihoitaja, yleislääketieteen ja geriatrian palvelulinja

Lisätietoja päätöksestä

Ylihoitaja Sirpa Antinmaa, puh. 040 759 1358, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Yleislääketieteen ja geriatrian palvelulinjan osaston V3 sairaanhoitajan toimi (vakanssi nro 12004673) oli sisäisesti haettavana 14. - 28.8.2017. Toimea haki määräajassa kahdeksan henkilöä, joista yksi ei täyttänyt sisäisen haun kelpoisuusehtoa. Haastatteluun kutsuttiin seitsemän henkilöä. Heistä kuusi haastateltiin.

Kun otetaan huomioon koulutukseen ja kokemukseen liittyvien asioiden lisäksi haastattelussa saatu vaikutelma, hakijoista tehtävään soveltuvin on Laura Partanen. Hänellä on sairaanhoitajana kokemusta ikäihmisten akuuttihoitotyöstä ja geriatrisesta hoitotyöstä. Haastattelussa hän osoitti kykyä ja taitoa toimia sairaanhoitajana akuuttigeriatrisella osastolla osaten myös moniammatillisen geriatrisen arvioinnin.

Päätös

Palkkaan sairaanhoitaja Laura Partasen sairaanhoitajan toimeen (vakanssi nro 12004673) 16.10.2017 alkaen toistaiseksi.

Peruspalkka 2.378,16 euroa/kk, maksetaan tililtä 401100, kustannuspaikka 126549

Työaikamuoto: jaksotyö

Valitun tulee kuukauden kuluessa työsopimuksen solmimisesta esittää työterveyshuollon antama hyväksytty lausunto sopivuudesta. 

Sijoituspaikka toistaiseksi: Sairaala- ja kuntoutuspalvelut, yleislääketieteen ja geriatrian palvelulinja

Työsuhteen syntyminen edellyttää työsopimuksen solmimista.

Kunnallinen virka- ja työehtosopimus 1 luku 9 § (terveydentilaselvitys)

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Sirpa Antinmaa, ylihoitaja

Organisaatiotieto

Tampere