Alueellinen jätehuoltolautakunta, kokous 10.2.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 8 Ehdotus lietejätehuollon kehittämisestä yhteistoiminta-alueen kunnille 

TRE:713/11.02.04/2021

Valmistelija

  • Suoniemi Jani, Jätehuoltosuunnittelija

Valmistelijan yhteystiedot

Jätehuoltosuunnittelija Jani Suoniemi, puh. 040 596 4737, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Toimialueen kuntien välisessä neuvottelutilaisuudessa vuonna 2018 on sovittu yhteisen lietejätehuollon kehittämisryhmän perustamisesta. Ryhmän kokoonpano on nimetty kuntajohtajien toimesta keväällä 2018. Ryhmässä on jäseninä kuntien vesilaitosten (Ikaalinen ja Tampere), teknisen toimen (Hämeenkyrö ja Ylöjärvi), ympäristöviranomaisen (toimialueen yhteinen edustaja), Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n sekä jätehuoltoviranomaisen edustajat. Ryhmä ei käytä itsenäistä päätösvaltaa, vaan sen tehtävänä on kehittää lietejätehuoltoa sekä tuoda sitä koskevia kehittämisehdotuksia alueellisen jätehuoltolautakunnan ja muiden asianosaisten tahojen tietoon ja päätettäväksi.

Kehittämisryhmän tapaamisissa on keskusteltu mm. pienempien jätevedenpuhdistamoiden kapasiteettiongelmista kesän ruuhkahuippujen aikaan. Kahtena edellisenä kesänä lietetyhjennykset ovat suurista tilausmääristä johtuen ruuhkautuneet kesän aikaan. Lietekaivojen tyhjennyksistä suuri osa on edelleen ollut tilaustyhjennyksiä ja ne ovat myös painottuneet voimakkaasti kesäaikaan. Lähtökohtaisesti liete toimitetaan aina sen kunnan vastaanottopaikkaan, josta se on kerätty. Tämä on ajoittain aiheuttanut kapasiteettiongelmia pienemmillä vastaanottopaikoilla ja lisännyt tarvetta kuljetusten logistiikan suunnitteluun ja kehittämiseen jatkossa aiempaa tiiviimmässä yhteistyössä kuntien jätevedenpuhdistamoiden kanssa. Tietyt pienemmät puhdistamot eivät ole kyenneet vastaanottamaan oman kuntansa tai alueensa lietteitä kaikkina vuodenaikoina, erityisesti kesän ruuhkahuipun aika on ollut haastava ja kapasiteettiavulle toiselta puhdistamolta on ollut tarve.

Lietejätehuollon kehittämisryhmä on päättänyt esittää jätehuoltolautakunnalle ja toimialueen kunnille toiveen siitä, että kesän ruuhkahuippujen sekä mahdollisten puhdistamoiden  laiterikkojen aikaan kapasiteettiongelmiin varaudutaan kuntien jätevedenpuhdistamoiden välisellä yhteistyöllä. Jätehuoltolautakunnan toivotaan esittävän toimialueen kunnille sekä toimialueen kuntien vesilaitoksille, että naapurikunnan alueella syntyviä lietteitä voitaisiin mahdollisten poikkeustilanteiden sekä kesän ruuhkahuippujen aikaan ottaa vastaan myös toisen kunnan jätevedenpuhdistamoilla. Näin pystyttäisiin varmistamaan toiminnan ja asiakaspalvelun sujuvuus sekä lisäksi alueellisen jätehuollon kustannustehokkuus sekä ympäristöhyödyt.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Toppila Anu, Jätehuoltoinsinööri

Yhteistoiminta-alueen kunnille lähetetään ehdotus lietejätehuollon kehittämisestä siten, että alueen kaikki vesilaitokset ottaisivat vastaan jätevesilietettä riippumatta siitä, minkä kunnan alueelta se on kerätty.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Toimialueen kunnat, toimialueen kuntien vesilaitokset, Pirkanmaan Jätehuolto Oy.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)