Alueellinen jätehuoltolautakunta, kokous 18.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Jätehuoltolautakunnan ajankohtaiset asiat 

TRE:722/00.01.03/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Vs. jätehuoltoinsinööri Hannele Tiitto, puh. 040 806 3362, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

 Vs. jätehuoltoinsinööri Hannele Tiiton katsaus ajankohtaisiin asioihin

- Muovin kierrätys, Mikko Koivuniemi Product Line Manager, Plastics Recycling Fortum Waste Solutions Oy
- Korkeimman hallinto-oikeuden päätös lietekuljetusta koskevista poikkeushakemuksista ja vuosikirjapäätös kuljetusjärjestelmäpäätöksestä, Hannele Tiitto
- Lieteryhmän perustaminen, Hannele Tiitto
- Tietosuoja-asetus, jätehuoltosuunnittelija Jani Suoniemi
- Jätehuoltolautakunnan vuoden 2019 painopisteet, Hannele Tiitto

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Hannele Tiitto, Jätehuoltoinsinööri

Jätehuoltolautakunta päättää merkitä ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Virpi Pohjola poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)