Alueellinen jätehuoltolautakunta, kokous 18.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 15 Jätemaksukertymän käyttö vuonna 2017 

TRE:2299/11.02.04/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Vs. jätehuoltoinsinööri Hannele Tiitto, puh. 040 806 3362, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Jätelain 79 §:n 3 momentin mukaan jätehuoltoviranomaisen on tiedotettava vuosittain kunnan asukkaille ja muille jätehuoltopalvelujen käyttäjille jätemaksun ja mahdollisen perusmaksun kertymästä sekä siitä, mihin kertymää on käytetty. Tiedot jätetaksasta, maksun kertymästä ja sen käytöstä on oltava saatavilla tietoverkossa.

Kunnan jätemaksujen perusteista määrätään jätelaissa ja kunnan hyväksymässä jätetaksassa. Jätelain 78 §:n 3 momentin mukaan jätemaksu, jolla katetaan jäteneuvonnasta, jätteenkuljetusrekisterin ylläpidosta ja muista vastaavista jätehuollon järjestämiseen liittyvistä tehtävistä aiheutuvat kustannukset, voidaan periä erillisenä perusmaksuna. Perusmaksulla voidaan kattaa myös vaarallisen jätteen ja muun jätteen alueellisten vastaanottopaikkojen perustamisesta ja ylläpidosta kunnalle aiheutuvat kustannukset.

Pirkanmaan Jätehuolto Oy on toimittanut 19.3.2018 raportit vuoden 2017 jätemaksukertymästä ja sen käytöstä (liitteenä). Raportin mukaan vuonna 2017 jätemaksuilla kerättiin yhteensä 49 195 000 €, josta vajaa 4 000 000 € kerättiin jätehuollon perusmaksuilla.  Vuonna 2016 jätemaksuilla kerättiin 46 527 000 €. Jäteyhtiön mukaan jätemaksukertymän käytössä ei olennaisia muutoksia edelliseen vuoteen nähden.
  

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Hannele Tiitto, Jätehuoltoinsinööri

Jätehuoltolautakunta päättää merkitä tiedoksi vuoden 2017 jätemaksukertymän ja -käytön sekä tiedottaa asiasta alueellisen jätehuoltolautakunnan internetsivuilla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Toiminta-alueen kunnat, Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)