Alueellinen jätehuoltolautakunta, kokous 18.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 16 Jätestrategia  

TRE:1769/00.01.02/2017

Valmistelijan yhteystiedot

Vs. jätehuoltoinsinööri Hannele Tiitto, puh. 040 806 3362, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Jätestrategia on kuntien yhteinen tahtotila siitä, millaisin periaattein jätehuoltoa toteutetaan tulevien vuosien aikana. Strategiatyön painopisteitä ovat jätehuollon tulevaisuus ja järjestäminen, haja-asutusalueen jätehuolto sekä yhteistyön kehittäminen toimijoiden kesken. Strategiassa keskitytään kuntien vastuulle kuuluviin, asumisessa syntyviin jätteisiin.

13. ja 14.3.2018 pidettiin Ruovedellä ja Ikaalisissa yleisötilaisuudet koskien haja-asutuksen jätehuoltoa. Nämä olivat viimeiset yleisötilaisuudet, joissa jätestrategiaa valmistellaan. Huhti-toukokuussa toteutetaan alueen asukkaille kysely jätestrategian pääperiaatteiden kirkastamiseksi.

Valmis jätestrategia julkaistaan mahdollisimman tiiviissä muodossa, lisäksi valmistellaan perustelumuistio. 7.2.2018 kuntien edustajat päättivät, että jätestrategian lähetetään kuntiin lausunnoille. Tavoitteena, on että kunnat saavat lausua jätestrategiasta ennen kesään. Aikataulun mukaisesti jätestrategia valmistuu syksyllä 2018 ja se on voimassa vuoteen 2023 saakka.

Jätestrategian valmistumisen jälkeen tavoitteena on määritellä jätehuollon palvelutaso. Palvelutasossa kunnat asettavat raamit sille, millaisia jätehuollon palveluja alueen asukkaille tarjotaan, eli määritellään palveluiden vähimmäistaso koko alueelle.

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Hannele Tiitto, Jätehuoltoinsinööri

Jätehuoltolautakunta päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Toiminta-alueen kunnat, Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)