Alueellinen jätehuoltolautakunta, kokous 18.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen 

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus §:n Ajankohtaiset asiat ajaksi Mikko Koivuniemelle (Fortum Waste Solutions Oy).

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus Alueellisen jätehuoltolautakunnan kokouksissa ympäristötarkastaja Sari Sassille (Lempäälän kunta).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)