Alueellinen jätehuoltolautakunta, kokous 1.9.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 40 Jätehuoltoviranomaisen osavuosikatsaus ja talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.–31.7.2021 

TRE:5852/02.02.01/2021

Valmistelija

  • Toppila Anu, Jätehuoltoinsinööri

Valmistelijan yhteystiedot

Jätehuoltoinsinööri Anu Toppila, puh. 040 806 3362, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Jätehuoltolautakunnan osavuosikatsaus ajalla 1.1.–31.7.2021 on esitetty liitteessä. Osavuosikatsauksessa esitetään jätehuoltoviranomaisen toiminnallisten tavoitteiden ja taloustilanteen toteutuminen. Toiminnalliset tavoitteet ja talousarvio ovat toteutumassa pääosin arvioidusti.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Toppila Anu, Jätehuoltoinsinööri

Osavuosikatsaus ja talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.–31.7.2021 merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Toimialueen kunnat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)