Alueellinen jätehuoltolautakunta, kokous 1.9.2021

§ 44 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Alueelliselle jätehuoltoautakunnalle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset:

Jätehuoltoinsinööri
§ 4 Valituksen tekeminen Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittymistä koskevasta päätöksestä, 28.05.2021
§ 5 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle jätehuoltomääräysten hyväksymistä koskevan valituksen johdosta, 16.08.2021

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Toppila Anu, Jätehuoltoinsinööri

Päätöspöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)