Alueellinen jätehuoltolautakunta, kokous 19.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Ajankohtaiset asiat 

TRE:179/00.01.03/2019

Valmistelija

  • Toppila Anu, Jätehuoltoinsinööri

Valmistelijan yhteystiedot

Jätehuoltoinsinööri Anu Toppila, puh. 040 806 3362, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Perustelut

 Jätehuoltoinsinööri Anu Toppilan katsaus ajankohtaisiin asioihin:

  • Kiertotalous nyt- Miten Suomi saavuttaa yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteet?- tilaisuuden yhteenveto, Anu Toppila
  • Yhteenveto jätehuoltoviranomaisen toteuttamasta lieteseurannasta vuonna 2018, jätehuoltosuunnittelija Jani Suoniemi

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Toppila Anu, Jätehuoltoinsinööri

Ajankohtaiskatsaus merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)