Alueellinen jätehuoltolautakunta, kokous 19.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Ilmoitusasiat 

TRE:179/00.01.03/2019

Valmistelija

  • Toppila Anu, Jätehuoltoinsinööri

Valmistelijan yhteystiedot

Jätehuoltoinsinööri Anu Toppila, puh. 040 806 3362, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Ajalla 1.1.-10.2.2019 jätehuoltoinsinööri on antanut jätemaksumuistutuksia koskevia päätöksiä sekä jätehuoltomääräysten poikkeamispäätöksiä seuraavasti:

  • Jätemaksumuistutuksia koskevat päätökset 41 kpl,
  • Sekajäteastian tai lietteen tyhjennysvälin pidentämistä koskevat päätökset 13 kpl,
  • Sekajäteastian tai lietteen tyhjennysten keskeyttämistä koskevat päätökset 33 kpl,
  • Jätehuoltovelvoitteiden poistoa koskevat päätökset 3 kpl,
  • Aluejätepisteen käyttöoikeutta koskevat päätökset 1 kpl.

Päätöksiä on annettu yhteensä 91 kpl.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Toppila Anu, Jätehuoltoinsinööri

Asia merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)