Alueellinen jätehuoltolautakunta, kokous 19.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Tiedotusasiat 

TRE:1489/05.00.01/2018

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Nurmio Kirsi, Suunnittelija, Kirsi.Nurmio@tampere.fi

Perustelut

Vanhusneuvosto teki jo vuonna 2013 kaupunginhallitukselle aloitteen siitä, että vanhusneuvoston edustaja tulisi kutsua lautakuntien kokouksiin paikalle silloin kun siellä käsitellään ikäihmisille merkittäviä asioita. Koska vanhusneuvosto ei ole saanut aloitteeseensa vastausta, on syytä uskoa, että aloitteen sisällön suhteen on jotain epäselvyyttä ja siksi vanhusneuvosto tarkentaa nyt aloitteensa tarkoitusta.

Kuntalaki ja vanhuspalvelulaki edellyttävät, että luottamuselimet tietävät vanhusneuvoston kannan ennen päätöksentekoaan ikäihmisille merkittävissä asioissa. Tämän kannan selvittämiseen on monta keinoa. Paras, mutta myös hitain ja eniten valmistelulta ennakointia vaativa, keino on pyytää asiasta lausunto koko vanhusneuvostolta. Tampereen vanhusneuvostolla on kuitenkin myös puheenjohtajistosta ja esittelijäsihteeristä koostuva laatujaosto, joka voi tarpeen niin vaatiessa antaa lyhyelläkin aikataululla lausunnon.

Joskus kuitenkin asiat valmistellaan luottamuselimeen hyvin nopealla aikataululla tai niiden sisältöä ei haluta julkistaa ennen luottamuselimen kokousta. Tällöin lautakunta tai muu poliittinen luottamuselin voi kutsua kokoukseen paikalle kyseessä olevan pykälän ajaksi, ennen päätöksentekovaihetta, asiantuntijaksi vanhusneuvoston edustajan, joka yleensä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Luottamushenkilöt voivat silloin selvittää vanhusneuvoston kannan paikan päällä, ennen päätöksentekoa. Tällöin lain vaatimus täyttyy vaikka aikataulu ei ole sallinut asian viemistä lausunnolle joko vanhusneuvoston tai laatujaoston kokoukseen.

Päätösehdotus oli

Vanhusneuvosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että vanhusneuvoston kanta lain edellyttämästi selvitettäisiin aina ennen kuin luottamuselimet tekevät ikäihmisille merkittävissä asioissa päätöksiä; ja että tämä kannan selvittäminen tarvittaessa tehdään pyytämällä vanhusneuvoston edustaja asiantuntijaksi kyseessä olevan asian käsittelyyn esimerkiksi lautakuntaan.

Päätös

Keskusteltiin aloitteesta ja päätettiin lähettää se kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Keskusteltiin myös siitä, tulisiko vanhusneuvostossa vakituisesti tai tilanteen mukaan kutsuttuna olla paikalla kaupunginhallituksen edustaja. Päätettiin palata tähän asiaan kun on aika taas laatia vanhusneuvoston asettamispäätös. Tässä vaiheessa tyydyttiin siihen, että esittelijäsihteeri pyytää apulaispormestari Johanna Loukaskorpea paikalle vanhusneuvoston kokoukseen.

Valmistelija

  • Kekäläinen Arja, Hallintokoordinaattori

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintokoordinaattori Arja Kekäläinen, puh. 050 555 9467, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Perustelut

Vanhusneuvosto esitti aloitteenaan, että vanhusneuvoston kanta lain edellyttämästi selvitettäisiin aina ennen kuin luottamuselimet tekevät ikäihmisille merkittävissä asioissa päätöksiä ja että tämän kannan selvittäminen tarvittaessa tehdään pyytämällä vanhusneuvoston edustaja asiantuntijaksi kyseessä olevan asian käsittelyyn esimerkiksi lautakuntaan. Hallintojohtaja on kirjeellään 8.1.2019 antanut aloitteeseen vastauksen. Aloite ja siihen annettu vastaus ovat pykälän liitteinä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Toppila Anu, Jätehuoltoinsinööri

Vanhusneuvoston aloite ja siihen annettu vastaus merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Kirsi Nurmio/vanhusneuvosto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)