Alueellinen jätehuoltolautakunta, kokous 19.5.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 31 Ilmoitusasiat 

TRE:840/00.01.03/2021

Valmistelija

 • Toppila Anu, Jätehuoltoinsinööri

Valmistelijan yhteystiedot

Jätehuoltoinsinööri Anu Toppila, puh. 040 806 3362, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Jätehuoltolautakunnalle on saapunut tiedoksi seuraavat asiat:

 • Ajalla 1.4.2021- 9.5.2021 jätehuoltoinsinööri on antanut jätemaksuja koskevia päätöksiä sekä jätehuoltomääräysten poikkeamispäätöksiä seuraavasti:​​​​​​

  • Jätemaksujen maksuunpanoa koskevat päätökset 16 kpl,

  • Jätemaksumuistutuksia koskevat päätökset 42 kpl,

  • Jätelaskujen ulosottoa koskevat päätökset 1 kpl,

  • Sekajäteastian tai lietteen tyhjennysvälin pidentämistä koskevat päätökset 3 kpl,

  • Sekajäteastian tai lietteen tyhjennysten keskeyttämistä koskevat päätökset 17 kpl,

  • Jätehuoltovelvoitteiden poistoa koskevat päätökset 1 kpl.

 • Päätöksiä on annettu yhteensä 80 kpl. Hakemusten keskimääräinen käsittelyaika on ollut 11 vuorokautta. 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

 • Toppila Anu, Jätehuoltoinsinööri

Asiat merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)