Alueellinen jätehuoltolautakunta, kokous 21.10.2020

§ 42 Alueellisen jätehuoltolautakunnan kokoukset kevätkaudella 2021 

TRE:5791/00.00.03/2020

Valmistelija

  • Toppila Anu, Jätehuoltoinsinööri

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintokoordinaattori Arja Kekäläinen, puh. 050 555 9467, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 1241 626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hallintosäännön 121 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Hallintosäännön 120 §:n mukaan toimielimen kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Toppila Anu, Jätehuoltoinsinööri

Alueellisen jätehuoltolautakunnan kokoukset kevätkaudella 2021 pidetään pääsääntöisesti Tammerkoski -salissa tai sähköisenä kokouksena seuraavina päivinä alkaen klo 16.00:

keskiviikko 10.2.2021

keskiviikko 14.4.2021

keskiviikko 19.5.2021

Tiedoksi

Luottamushenkilömuutokset, Virastomestarit, Näköala-ravintola, Katri Naulo