Alueellinen jätehuoltolautakunta, kokous 21.10.2020

§ 43 Ilmoitusasiat 

TRE:730/00.01.03/2020

Valmistelija

 • Toppila Anu, Jätehuoltoinsinööri

Valmistelijan yhteystiedot

Jätehuoltoinsinööri Anu Toppila, puh. 040 806 3362, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

 • Lempäälän kunnan valtuutetut jättivät valtuustoaloitteen 27.5.2020 kierrätyksen tehostamiseksi Lempäälän kunnassa. Lempäälän kunnan ympäristönsuojelu on pyytänyt lausuntoa asiaan 30.10.2020 mennessä. Erityisesti lausuntoa pyydettiin lainsäädännön kautta tulevista velvoitteista ja mahdollisuuksista sekä esim. lähikierrätyksen järjestämiseen liittyvistä tekijöistä alueellisen jätehuollon näkökulmasta. Tampereen kaupungin hallintosäännön 35 §:n mukaan apulaispormestari päättää lausunnon antamisesta muissa kuin muutoksenhakuun liittyvissä asioissa. Apulaispormestarin päätös asiasta on liitteenä.
 • Ajalla 24.8.2020-4.10.2020 jätehuoltoinsinööri on antanut jätemaksuja koskevia päätöksiä sekä jätehuoltomääräysten poikkeamispäätöksiä seuraavasti. Päätöksiä on annettu yhteensä 130 kpl.
  • Jätemaksujen maksuunpanoa koskevat päätökset 18 kpl,
  • Jätemaksumuistutuksia koskevat päätökset 72 kpl,
  • Jätelaskujen ulosottoa koskevat päätökset 7 kpl,
  • Sekajäteastian tai lietteen tyhjennysvälin pidentämistä koskevat päätökset 2 kpl,
  • Sekajäteastian tai lietteen tyhjennysten keskeyttämistä koskevat päätökset 25 kpl,
  • Jätehuoltovelvoitteiden poistoa koskevat päätökset 6 kpl.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Toppila Anu, Jätehuoltoinsinööri

Asiat merkitään tiedoksi.