Alueellinen jätehuoltolautakunta, kokous 21.10.2020

§ 41 Jätelautakuntien neuvottelupäiville osallistuminen 11.-12.11.2020 

TRE:5962/01.04.01/2020

Valmistelija

  • Toppila Anu, Jätehuoltoinsinööri

Valmistelijan yhteystiedot

Jätehuoltoinsinööri Anu Toppila, puh. 040 806 3362, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

FCG Koulutus Oy järjestää valtakunnalliset jätelautakuntien neuvottelupäivät 11.-12.11.2020. Neuvottelupäivät järjestetään etäyhteydellä.

Neuvottelupäivät on tarkoitettu kuntien jätehuoltoviranomaisille, jätehuollon kunnallisille toimijoille ja luottamushenkilöille.

Jätehuoltolautakunnan jäsenille koulutus on erityisen hyödyllinen koulutuspäivillä esiteltyjen teemojen vuoksi. Jätelain muutokset ja sen vaikutukset kuntiin ovat neuvottelupäivien pääteemana. Lisäksi tarkoituksena on mm. tarkastella biojätteen erilliskeräyksen laajentamista ja kehittämistä sekä vaarallisen jätteen erilliskeräyksen järjestämistä. Ohjelmassa on myös esityksiä jätehuollon poikkeusoloihin varautumisesta sekä pohdintaa koronapandemian aiheuttamista toimista jätehuollossa.

Tampereen kaupungin luottamushenkilöiden koulutusta ja opintomatkojen periaatteita koskevan konsernimääräyksen mukaan pormestari päättää luottamushenkilöiden osallistumisesta matkoille ja koulutustilaisuuksiin lukuun ottamatta tarkastuslautakuntaa. Pormestari päättää matkoille ja tilaisuuksiin osallistumisesta perusteltujen esitysten pohjalta tapauskohtaisesti. Järjestettävillä opinto- ja koulutusmatkoilla on oltava kiinteä yhteys asianomaisen toimielimen toimialueeseen. Pormestarille on esitettävä matkan ohjelma, osanottajaluettelo ja kustannusarvio. Voimassa olevien ohjeiden mukaan luottamushenkilöille tarkoitettuun maksulliseen koulutukseen voidaan esittää yhtä osallistujaa, joka on pääsääntöisesti varsinainen jäsen.

Tilaisuuden osallistumismaksu on 530,00 EUR + alv 24%, lisäksi tulevat mahdolliset ansionmenetyskorvauskustannukset.

Tilaisuuden ohjelma on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Toppila Anu, Jätehuoltoinsinööri

Pormestarille esitetään, että jätehuoltolautakunnan varsinainen jäsen ___________ oikeutetaan osallistumaan FCG Koulutus Oy:n 11.-12.11.2020 järjestämille valtakunnallisille jätelautakuntien neuvottelupäiville, jotka pidetään etäyhteydellä.

Tilaisuudesta aiheutuvat kustannukset maksetaan luottamushenkilökoulutukseen varatuista määrärahoista.

Tiedoksi

Arja Kekäläinen, toimielinpalvelut@tampere.fi