Alueellinen jätehuoltolautakunta, kokous 21.10.2020

§ 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Perustelut

Mahdollistettu osallistuminen sähköiseen kokoukseen yhtäläisin näkö- ja ääniyhteyksin kuntalain 99 §:n ja hallintosäännön 120§:n mukaan Selman kokoustyötilalla ja Teams-kokouksella.

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.