Alueellinen jätehuoltolautakunta, kokous 21.10.2020

§ 35 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen 

Päätösehdotus

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus §:n 36  saakkaa liiketoiminta- ja talousjohtaja Jarkko Nissiselle (Pirkanmaan Jätehuolto Oy).