Alueellinen jätehuoltolautakunta, kokous 21.10.2020

§ 34 Pöytäkirjan tarkastus 

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään maanantaina 26.10.2020.

Päätösehdotus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Esa Alanne ja Sinikka Lampinen (varalle Ari Perämaa).