Alueellinen jätehuoltolautakunta, kokous 6.10.2021

§ 48 Ajankohtaiskatsaus 

TRE:840/00.01.03/2021

Valmistelija

  • Toppila Anu, Jätehuoltoinsinööri

Valmistelijan yhteystiedot

Jätehuoltoinsinööri Anu Toppila, puh. 040 806 3362, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Jätehuoltoinsinööri Anu Toppilan katsaus ajankohtaisiin asioihin:

  • Lietekuljetusten hankintamenettely, tekninen päällikkö Timo Varsala, Pirkanmaan Jätehuolto Oy,
  • Jätetaksojen perusteet ja keskeisimmät muutokset 1.1.2022 alkaen, jätehuoltoinsinööri Anu Toppila, liiketoiminta- ja talousjohtaja Jarkko Nissinen, Pirkanmaan Jätehuolto Oy.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Toppila Anu, Jätehuoltoinsinööri

Ajankohtaiskatsaus merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Jarkko Nissinen, Timo Varsala ja Elina Tiira olivat paikalla asiantuntijoina ja poistuivat kokouksesta esitystensä jälkeen ennen päätöksentekoa.

Puheenjohtaja Aleksi Jäntti saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana ja toimi tästä eteenpäin puheenjohtajana.

Pasi Mäkinen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Ajankohtaisten asioiden käsittelyn jälkeen puheenjohtaja esitti pidettäväksi 10 minuutin kokoustauon.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)