Alueellinen jätehuoltolautakunta, kokous 6.10.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 57 Ilmoitusasiat 

TRE:840/00.01.03/2021

Valmistelija

 • Toppila Anu, Jätehuoltoinsinööri

Valmistelijan yhteystiedot

Jätehuoltoinsinööri Anu Toppila, puh. 040 806 3362, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Jätehuoltolautakunnalle on saapunut tiedoksi seuraavat asiat:

 • Tampereen kaupungin lausunto jätesäädöspakettiin sisältyvistä asetusluonnoksista. Tampereen kaupungin hallintosäännön 35 §:n mukaan apulaispormestari päättää lausunnon antamisesta muissa kuin muutoksenhakuun liittyvissä asioissa. Apulaispormestarin päätös asiasta sekä lausunto on liitteenä. (Liitteet 1-2).
 • Alueellinen jätehuoltolautakunta hyväksyi 19.5.2021 (§ 27) kunnalliset jätehuoltomääräykset 1.7.2021 alkaen. Päätöksestä valitettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valituksessa on vaadittu päätöksen kumoamista ja asian palauttamista lautakunnalle uudelleenvalmisteltavaksi. Lisäksi valituksessa on vaadittu päätöksen täytäntöönpanon keskeyttämistä 15 §:n (Asumisessa syntyvien jätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet) osalta koskien vähintään Tampereen kaupunginosia Ylä-Pispala, Ala-Pispala, Tahmela ja Hyhky. Hämeenlinnan hallinto-oikeus on 25.8.2021 antamallaan välipäätöksellä hylännyt päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä koskevan vaatimuksen. Hallinto-oikeus ei kiellä päätöksen täytäntöönpanoa. Varsinainen valitusasia ratkaistaan myöhemmin erikseen. (Liite 3)
 • Ajalla 10.5.2021- 22.9.2021 jätehuoltoinsinööri on antanut jätemaksuja koskevia päätöksiä sekä jätehuoltomääräysten poikkeamispäätöksiä seuraavasti:
  • Jätemaksujen maksuunpanoa koskevat päätökset 58 kpl,
  • Jätemaksumuistutuksia koskevat päätökset 123 kpl,
  • Jätelaskujen ulosottoa koskevat päätökset 8 kpl,
  • Sekajäteastian tai lietteen tyhjennysvälin pidentämistä koskevat päätökset 7 kpl,
  • Sekajäteastian tai lietteen tyhjennysten keskeyttämistä koskevat päätökset 33 kpl,
  • Aluejätepisteen käyttöoikeutta koskevat päätökset 3 kpl,
  • Jätehuoltovelvoitteiden poistoa koskevat päätökset 13 kpl.
 • Päätöksiä on annettu yhteensä 245 kpl. Hakemusten keskimääräinen käsittelyaika on ollut 12 vuorokautta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

 • Toppila Anu, Jätehuoltoinsinööri

Asiat merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)