Alueellinen jätehuoltolautakunta, kokous 6.10.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 56 Jätelautakunnan koulutuspäivään osallistuminen 14.12.2021 

TRE:6708/01.04.01/2021

Valmistelija

  • Toppila Anu, Jätehuoltoinsinööri

Valmistelijan yhteystiedot

Jätehuoltoinsinööri Anu Toppila, puh. 040 806 3362, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

FCG Oy järjestää loppuvuodesta 2021 yhteistyössä Kuntaliiton kanssa alueellisia koulutuksia jätelautakuntien jäsenille. Koulutuspäivän sisältö antaa luottamushenkilöille monipuolista ja tärkeää tietoa tukemaan hyvää päätöksentekoa. Koulutuksessa lautakuntien jäsenet syventyvät lautakunnan rooliin ja päätöksentekoon, kunnan jätehuollon tehtäviin, palveluihin sekä jätehuoltoviranomaisen rooliin. 

Tampereella koulutuspäivä järjestetään 14.12.2021. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua joko paikan päällä Solo Sokos Hotel Tornissa tai etäyhteyden välityksellä.

Tampereen kaupungin luottamushenkilöiden koulutusta ja opintomatkojen periaatteita koskevan konsernimääräyksen mukaan pormestari päättää luottamushenkilöiden osallistumisesta matkoille ja koulutustilaisuuksiin lukuun ottamatta tarkastuslautakuntaa. Pormestari päättää matkoille ja tilaisuuksiin osallistumisesta perusteltujen esitysten pohjalta tapauskohtaisesti. Järjestettävillä opinto- ja koulutusmatkoilla on oltava kiinteä yhteys asianomaisen toimielimen toimialueeseen. Pormestarille on esitettävä matkan ohjelma, osanottajaluettelo ja kustannusarvio. Voimassa olevien ohjeiden mukaan luottamushenkilöille tarkoitettuun maksulliseen koulutukseen voidaan esittää yhtä osallistujaa, joka on pääsääntöisesti varsinainen jäsen. Etäyhteydellä järjestettävään koulutukseen voidaan esittää 2-3 varsinaista jäsentä.

Koulutuspäivän hinta/hlö on 290 € + alv 24 %. Lisäksi tulevat matka- ja mahdolliset ansionmenetyskorvauskustannukset.

Tilaisuuden ohjelma on liitteenä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Toppila Anu, Jätehuoltoinsinööri

Esitetään pormestarin päätettäväksi:

Alueellisen jätehuoltolautakunnan varsinaiset jäsenet Niilo Rautionmaa, Kati Tähtinen ja Eija Kamppuri oikeutetaan osallistumaan FCG Koulutus Oy:n 14.12.2021 järjestämään jätelautakunnan koulutuspäivään.

Koulutukseen osallistutaan etäyhteydellä.

Tilaisuudesta aiheutuvat kustannukset maksetaan luottamushenkilökoulutukseen varatuista määrärahoista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin seuraavasti muutettuna:

Esitetään pormestarin päätettäväksi:

Alueellisen jätehuoltolautakunnan varsinaiset jäsenet Niilo Rautionmaa, Kati Tähtinen ja Eija Kamppuri oikeutetaan osallistumaan FCG Koulutus Oy:n 14.12.2021 järjestämään jätelautakunnan koulutuspäivään. Edellä mainitun osallistujan ollessa estyneenä varalle valitaan seuraavat varsinaiset jäsenet Pauliina Mansikkamäki, Miina-Maija Simonen ja Marika Saarinen.

Koulutukseen osallistutaan etäyhteydellä.

Tilaisuudesta aiheutuvat kustannukset maksetaan luottamushenkilökoulutukseen varatuista määrärahoista.

Kokouskäsittely

Asian esittelijä, Anu Toppila muutti päätösehdotusta seuraavasti:

"Esitetään pormestarin päätettäväksi:

Alueellisen jätehuoltolautakunnan varsinaiset jäsenet Niilo Rautionmaa, Kati Tähtinen ja Eija Kamppuri oikeutetaan osallistumaan FCG Koulutus Oy:n 14.12.2021 järjestämään jätelautakunnan koulutuspäivään. Edellä mainitun osallistujan ollessa estyneenä varalle valitaan seuraavat varsinaiset jäsenet Pauliina Mansikkamäki, Miina-Maija Simonen ja Marika Saarinen.

Koulutukseen osallistutaan etäyhteydellä.

Tilaisuudesta aiheutuvat kustannukset maksetaan luottamushenkilökoulutukseen varatuista määrärahoista."

Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Tiedoksi

Jukka Tapiola, toimielinpalvelut@tampere.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)