Alueellinen jätehuoltolautakunta, kokous 6.10.2021

§ 47 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen  

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus §:n ajankohtaiset asiat saakka tekninen päällikkö Timo Varsalalle (Pirkanmaan Jätehuolto Oy), talous- ja liiketoimintajohtaja Jarkko Nissiselle (Pirkanmaan Jätehuolto Oy) ja tekninen päällikkö Elina Tiiralle (Pirkanmaan Jätehuolto Oy).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)