Alueellinen jätehuoltolautakunta, kokous 6.10.2021

§ 58 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Alueelliselle jätehuoltolautakunnalle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset:

Jätehuoltoinsinööri
§ 6 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden välipäätös kunnallisista jätehuoltomääräyksistä 1.7.2021 alkaen, 30.08.2021

Päätösehdotus oli

Päätöspöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)