Alueellinen jätehuoltolautakunta, kokous 9.9.2020

§ 30 Jätehuollon viranomaispalveluiden kuvaaminen ja ylläpito palvelutietovarannossa 

TRE:730/00.01.03/2020

Valmistelija

  • Hasari Miikka, Suunnittelija

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelija Miikka Hasari, puh. 040 806 3464, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Digi- ja Väestöviraston Palvelutietovaranto (PTV) on julkishallinnon yhteinen tietovaranto palveluista ja niihin liittyvistä asiointikanavista kuten verkkopalveluista, puhelinpalveluista ja toimipisteistä. Lakisääteisiä tehtäviä hoitavat organisaatiot ovat velvoitettuja palvelun käyttöön eli valtion viranomaisten, laitosten ja liikelaitosten sekä kuntien viranomaisten tulee kuvata vähintään lakisääteisiin tehtäviin liittyvät palvelut asiointikanavineen palvelutietovarantoon. Palvelutietovarannon käyttövelvollisuudesta ja -oikeudesta säädetään laissa hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista (571/2016).

Lakisääteisiä, PTV-tietovarannossa kuvattavia jätehuollon palveluita ovat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n tarjoamat operatiiviset jätehuollon järjestämisen tehtävät sekä alueellisen jätehuoltoviranomaisen tarjoamat jätehuollon järjestämisen viranomaistehtävät. Tehtävät järjestetään 17 kunnan yhteistoiminta-alueella.

Kun tehtäviä hoidetaan usean kunnan alueella, on tärkeää, että kuntien kesken on sovittu periaatteista palveluiden ja niitä koskevien asiointikanavien kuvaamisessa ja ylläpidossa palvelutietovarantoon. Lähtökohtaisesti palvelutietojen kuvaamisesta ja niiden ylläpidosta vastaa päävastuuorganisaatio. Koska Tampereen kaupunki hoitaa isäntäkuntamallilla 17 kunnan jätehuollon viranomaistehtäviä, on perusteltua, että Tampereen kaupunki vastaa jätehuollon järjestämisen viranomaistehtäviä koskevien palveluiden kuvaamisesta ja ylläpidosta palvelutietovarannossa. Muiden kuntien ei tarvitse kuvata jätehuollon järjestämisen viranomaistehtäviä palvelutietovarannossa. 

Tampereen kaupunki on kesän 2020 aikana kuvannut lakisääteiset jätehuollon järjestämisen viranomaispalvelut palvelutietovarantoon.  Nämä löytyvät Suomi.fi-tietokannasta kattaen koko toimialueen. Näihin palveluihin on myös linkitetty Tampereen kaupungin hallinnassa olevat asiointikanavat. Näitä ovat alueellisen jätehuoltolautakunnan verkkosivut, sähköinen asiointi, tulostettavat hakemuslomakkeet, puhelinasiointi sekä Tampereen kaupungin asiakaspalvelupiste.

Tampereen kaupunki toimii palvelutietovarannon vastuutahona ainoastaan jätehuollon järjestämisen viranomaispalveluiden kuvaamisessa ja ylläpidossa. Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n vastuulla olevien jätehuollon operatiivisten palveluiden kuvaamisen ja ylläpidon vastuutaho on määriteltävä erikseen toimialueen kuntien ja jäteyhtiön välisin sopimuksin.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Toppila Anu, Jätehuoltoinsinööri

Tampereen kaupunki toimii vastuutahona jätehuollon järjestämisen viranomaistehtäviä koskevien palveluiden kuvaamisessa ja ylläpidossa palvelutietovarantoon.

Toimialueen kunnat sopivat erikseen Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n kanssa jätehuollon operatiivisten palveluiden kuvaamisesta ja ylläpidosta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Toimialueen kunnat, Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)