Alueellinen jätehuoltolautakunta, kokous 9.9.2020

§ 32 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Alueelliselle jätehuoltolautakunnalle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset:

Jätehuoltoinsinööri
§ 4 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös asiaan sako- ja umpikaivolietteiden jätetaksa 01.01.2019 alkaen sekä käsittelyhinnat, 19.08.2020
§ 5 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös Hämeenkyrön kunnan hakemukseen sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmän muuttamiseksi, 19.08.2020
§ 2 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös lainvoiman saaneen päätöksen purkamista koskevan hakemuksen johdosta, 18.08.2020
§ 3 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös lainvoiman saaneen päätöksen purkamista koskevan hakemuksen johdosta, 18.08.2020

Päätösehdotus oli

Päätöspöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)