Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 11.11.2020

§ 147 Ajankohtaiskatsaus 

Perustelut

Katsaus asunto- ja kiinteistölautakunnan ajankohtaisiin asioihin:

- Asumisen tietotuotteiden kehittämisyhteistyön tilannekatsaus  

- Tampereen asunnottomuuden puolittamisen toimenpideohjelma 2020-2022

- Palvelu- ja vuosisuunnitelman 2021 valmistelu

- Selvitys asemakaavan mukaisista yleisistä alueista, jotka ovat yksityisen omistamalla maalla

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely

Erityisasiantuntija Kaisu Kammonen, kehittämiskoordinaattori Katariina Pahkasalo, palvelujohtaja Maritta Närhi, asunto- ja kehittämispäällikkö Auli Heinävä, strategiacontroller Tuomas Huhtala ja maanhankintapäällikkö Ari Kilpi olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)