Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 11.11.2020

§ 157 LISÄPYKÄLÄ: Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (lisäpykälä) 

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset:

Asuntorahoitussihteeri
§ 60 Asumisoikeuden saajien hyväksymisesitysten käsitteleminen ja enimmäishintojen vahvistaminen, 23.10.2020
§ 61 Lupa tilapäiseen asukasvalinnasta poikkeamiseen - Tampereen Vuokratalosäätiö sr, 26.10.2020
§ 62 Asumisoikeuden saajien hyväksymisesitysten käsitteleminen ja enimmäishintojen vahvistaminen, 30.10.2020
§ 63 Asumisoikeuden saajien hyväksymisesitysten käsitteleminen ja enimmäishintojen vahvistaminen, 06.11.2020

Johtaja, ammatillinen koulutus
§ 244 Sopimuksen hyväksyminen alueen käytöstä opetusmetsänä ja opetukseen liittyvästä työharjoittelusta, 05.11.2020
§ 245 Pirkantien hallin vuokrasopimuksen jatkaminen Virroilla, 06.11.2020

Kiinteistöjohtaja
§ 660 Ikurin koulun ja päiväkodin suunnittelun tilaaminen, 04.11.2020
§ 614 Asuntotontin 837-327-7741-5 (Vuores) varaaminen Rakennusliike K ja M Lammi  Oy:lle , 19.10.2020
§ 615 Asuntotontin 837-224-7428-3 (Haukiluoma) varaaminen Kastelli-talot Oy:lle , 19.10.2020
§ 617 Yritystontin 837-75-6234-3 vuokrasopimuksen purkaminen, 19.10.2020
§ 618 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tontteja 837-132-877-2 ja -1, 19.10.2020
§ 622 Tampereen Infra Oy:lle vuokratun alueen vuokrasopimuksen muuttaminen , 22.10.2020
§ 623 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tontteja 837-105-84-65 ja -74, 22.10.2020
§ 624 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tonttia 837-108-807-21, 22.10.2020
§ 625 Omakotitontin 837-327-7713-1 rakentamisvelvoiteajan 2. jatkaminen, 22.10.2020
§ 634 Midnight Tennis Oy:lle vuokratun alueen vuokrasopimuksen muuttaminen , 23.10.2020
§ 635 Asuntotontin 837-78-7320-4 (Hervantajärvi) varausajan jatkaminen, 23.10.2020
§ 636 Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän tulojen ja menojen hyväksyjät 1.11.2020 alkaen toistaiseksi, 28.10.2020
§ 637 Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän hankintojen suorittajat ja  tilausten tekijät 1.11.2020 alkaen toistaiseksi, 28.10.2020
§ 638 Asemakaavan n:o 7276 toteuttamiseen liittyvän vaihtokirjan hyväksyminen, 28.10.2020
§ 639 Vesijätön lunastustoimituksessa määrätyn korvauksen maksaminen Messukylän kalastuskunnalle, 28.10.2020
§ 640 Asuntotontin 837-34-6698-2 (Kumpula) varaaminen Fuerteco Capital Oy:lle , 28.10.2020
§ 641 Tontin 837-65-7059-10 vuokraoikeuden siirron hyväksyminen, 28.10.2020
§ 645 Asuntotontin 837-78-7319-2 (Hervantajärvi) vuokraaminen, 30.10.2020
§ 648 Asuntotontin 837-312-5397-12 (Koivistonkylä) varausajan jatkaminen, 30.10.2020
§ 649 Muutos yhteisjärjestelysopimukseen koskien tontteja 837-263-2479-19-26, 30.10.2020
§ 651 Vesihuoltolinjan sijoittaminen kiinteistön 790-421-2-17 alueelle, 30.10.2020
§ 655 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tonttia 837-109-990-9 ja yleisiä katualueita 109K, 30.10.2020
§ 658 Luovutus- ja kauppakirjan hyväksyminen koskien tilaa 837-583-9-52, 04.11.2020
§ 659 Ostotarjousten hyväksyminen tarjousten perusteella myytäville pientalotonteille, 04.11.2020
§ 662 Peltolammin-Multisillan lähiöohjelma 2020-2022, 04.11.2020
§ 664 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 8498 toteuttamiseen liittyvän vaihtokirjan hyväksyminen, 05.11.2020
§ 665 Asemakaavaehdotuksen nro 7973 toteuttamiseen liittyvän luovutuskirjan hyväksyminen koskien mm. tilaa 837-583-9-51 , 05.11.2020
§ 666 Kaupungin ja Ilves r.y.:n välisen Leinolan kenttää koskevan sopimuksen ja liitteen hyväksyminen, 09.11.2020
§ 667 Yhteisjärjestelysopimuksen hyväksyminen koskien tontteja 837-264-7926-1-7, 09.11.2020

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)