Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 11.11.2020

§ 146 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen 

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus §147 saakka erityisasiantuntija Kaisu Kammoselle, kehittämiskoordinaattori Katariina Pahkasalolle, palvelujohtaja Maritta Närhelle, asunto- ja kehittämispäällikkö Auli Heinävälle, strategiacontroller Tuomas Huhtalalle sekä maanhankintapäällikkö Ari Kilvelle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)