Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 13.5.2020

§ 66 Kaupin yliopistollisen sosiaali- ja terveyskeskuksen tarveselvityksen päivitys 

TRE:2748/10.03.07/2017

Valmistelija

  • Lumio Jarkko, Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö Jarkko Lumio, puh. 040 508 9988, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 29.5.2017 (TRE:2748/10.03.07/2017) Kaupin kehityshyvinvointikeskuksen tarveselvityksen ja hankesuunnittelusopimuksen sekä päätti hakea hankkeen toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysministeriöltä sote-rajoittamislain (Laki kuntien ja kuntayhtyminen eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta, 548/2016) mukaista poikkeuslupaa. Hakemusta täydennettiin sosiaali- ja terveysministeriön pyynnöstä 6.11.2017 maakunnan muutosvalmisteluelinten lausunnolla. Ministeriön hylättyä aiemman hakemuksen kaupunginhallitus teki 23.4.2019 uuden hakemuksen, joka hyväksyttiin ministeri Kiurun päätöksellä 7.11.2019. Keväällä 2017 hyväksytty tarveselvitys on nyt päivitetty nykytilanteen ja uusimpien sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämissuunnitelmien mukaiseksi. Hankkeen nimi on vaihdettu muotoon Kaupin yliopistollinen sosiaali- ja terveyskeskus.

Suunnitelman mukaan rakennukseen sijoitetaan mm. itäisen keskusta-alueen 40 000 asukkaan terveysasemapalvelut sekä fysioterapiapalvelut, jotka toimivat tällä hetkellä Tammelakeskuksessa. Tammelakeskuksesta vapautuu osa tiloista muuhun toimintaan. Alustavasti on suunniteltu, että Tammelakeskukseen keskitetään lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluita. Tiloissa toimii jo nyt Perheiden talo sekä kaikenikäisten Lähitori. Tammelakeskus on hyvin saavutettavissa ja näin ollen sinne voidaan sijoittaa myös keskitettyjä palveluita. Tässä yhteydessä voidaan luopua joistakin ulkopuolisista vuokratiloista kuten Perheoikeudellisten palvelujen toimitiloista ja Tampellan neuvolan tiloista ja samalla vastata neuvolapalveluiden palvelutarpeen kasvuun alueella. Tammelakeskuksen tilojen tulevasta käytöstä valmistuu selvitys syksyllä 2020.

Lisäksi Kaupin sosiaali- ja terveyskeskukseen tulee suun terveydenhuollon palveluita, äitiys- ja lastenneuvola ja liikunnanohjaajien työtila. Tässä yhteydessä luovutaan Pellervon neuvolasta. Suurimpana muutoksena aiempaan suunnitelmaan on lapsiperheiden sekä aikuisten sosiaalipalvelujen sijoittuminen kokonaisuuden osaksi. Näin mahdollistetaan tulevaisuuden sote-keskusohjelman mukainen moniammatillisen toimintamallin kehittäminen. Sosiaalityötä siirtyy Kauppiin Tipotien ja Sarviksen toimipisteistä. Tämä mahdollistaa muita tilajärjestelyitä kuten Pispalan neuvolan siirtymisen Tipotielle. Tutkimus-, kehitys-, innovaatio- ja opetustoimintojen tuomisella toiminnan osaksi synnytetään kansallisesti ainutlaatuinen yliopistollinen sote-keskus. Tätä tukee rakennuksen sijainti Kaupin kampuksella Tampereen yliopiston Arvo-rakennuksen yhteydessä.

Rakennushankkeen investointikustannus on kaupungin osuuden osalta arviolta 21,9 milj. euroa ja koko talon kustannus 24,4 milj. euroa. Kalustamisen kustannukseksi arvioidaan kaupungin osalta 2,7 milj. euroa. Hanke toteutetaan vuokraamalla palvelutoimintaan tarvittavat tilat 25-30 vuoden vuokrasopimuksella Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:ltä. Tampereen korkeakouluyhteisö on vuokraamassa rakennuksen tiloista 10 prosenttia opetus- ja tutkimustoiminnan käyttöön. Tiloissa toimivaksi suunniteltu Tampereen kaupungin henkilöstön määrä on noin 180 henkeä ja toiminta on suunniteltu alkavaksi kesällä 2023. Tarveselvityksen jälkeen toteutetaan hankesuunnitteluvaihe, jossa kustannukset täsmentyvät ja jonka perusteella tiloista laaditaan erikseen elokuussa 2020 hyväksyttävä vuokrasopimus.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Kaupin yliopistollisen sosiaali- ja terveyskeskuksen päivitetty tarveselvitys merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Jarkko Lumio, Sisko Hiltunen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)