Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 13.5.2020

§ 72 LISÄPYKÄLÄ: Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (lisäpykälä) 

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset:

Asuntorahoitussihteeri
§ 20 Asumisoikeuden saajien hyväksymisesitysten käsitteleminen ja enimmäishintojen vahvistaminen, 17.04.2020
§ 21 Asumisoikeuden saajien hyväksymisesitysten käsitteleminen ja enimmäishintojen vahvistaminen, 24.04.2020
§ 22 Asumisoikeuden saajien hyväksymisesitysten käsitteleminen ja enimmäishintojen vahvistaminen, 30.04.2020
§ 23 Asumisoikeuden saajien hyväksymisesitysten käsitteleminen ja enimmäishintojen vahvistaminen, 08.05.2020
§ 24 Rajatun hakumenettelyn käyttäminen Kiinteistö Oy Tampereen Jallukan asukasvalinnassa, 08.05.2020

Kiinteistöjohtaja
§ 305 Asuntotontin 837-78-7318-4 (Hervantajärvi) vuokraaminen, 17.04.2020
§ 306 Yritystontin 837-235-3572-19 vuokra-ajan jatkaminen, 17.04.2020
§ 307 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tontteja 837-240-3874-1,837-240-3805-4-5 ja 240K, 243K, 17.04.2020
§ 308 Omakotitontin 837-327-7715-7 rakentamisvelvoiteajan 2. jatkaminen, 17.04.2020
§ 309 Omakotitontin 837-37-5724-3 vuokraaminen, 22.04.2020
§ 310 Omakotitontin 837-327-7730-1 vuokraaminen, 22.04.2020
§ 311 Omakotitontin 837-327-7729-3 vuokraaminen, 22.04.2020
§ 312 Asuntotontin 837-327-7741-5 (Vuores) varauksesta luopuminen, 17.04.2020
§ 313  Määräalan myyminen yleisestä alueesta 837-301-9901-0 As. Oy Tampereen Härmälänrannan Pyrylle, 17.04.2020
§ 314 Määräalan myyminen yleisestä alueesta 837-301-9901-0 As. Oy Tampereen Härmälänrannan Viimalle, 17.04.2020
§ 315 Tontin 837-121-365-88 vuokra-ajan jatkaminen, 17.04.2020
§ 316 Muutos päätökseen koskien tontin 837-121-382-119 vuokra-ajan jatkamista, 20.04.2020
§ 317 Asuntotontin 837-221-1242-2 (Santalahti) varausajan jatkaminen, 20.04.2020
§ 318 Asuntotontin 837-327-7734-1 (Vuores) varausajan jatkaminen, 20.04.2020
§ 319 Tontin 837-327-7681-9 sopimussakon kohtuullistaminen, 21.04.2020
§ 325 Sopimuksen hyväksyminen koskien tonttia 837-116-284-1 ja yleistä katualuetta 111K, 22.04.2020
§ 327 As Oy Tampereen Erätie 15:lle vuokratun tontin 837-123-553-202 vuokra-ajan jatkaminen, 23.04.2020
§ 331 Asuntotontin 837-78-7318-1 (Hervantajärvi) varausajan jatkaminen, 23.04.2020
§ 332 Osoitteessa Pinninkatu 45 sijaitsevan huoneiston vuokrasopimuksen irtisanominen, 23.04.2020
§ 333 Omakotitontin 837-327-7730-2 varausajan jatkaminen, 27.04.2020
§ 334 Liikehuoneiston vuokraaminen Klingendahl:sta, Hämeenpuisto 44, avo- ja asumispalveluiden / Wärjäämön käyttöön, 27.04.2020
§ 335 Asuntotontin 837-37-5726-1 (Linnainmaa) varausajan jatkaminen, 27.04.2020
§ 336 Asuntotontin 837-78-7319-2 (Hervantajärvi) varausajan jatkaminen, 27.04.2020
§ 337 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tontteja 837-264-7922-22,23 ja 837-263-2500-31, 27.04.2020
§ 338 Omakotitontin 837-65-7023-5 myyminen, 27.04.2020
§ 339 Omakotitontin vuokran perinnästä luopuminen, (salainen, JulkL 24.1 § 32), 27.04.2020
§ 340 Yritystonttien 837-81-8301-3 ja 837-81-8302-7 varauksien jatkaminen, 27.04.2020
§ 341 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tonttia 837-109-992-4 ja yleistä katualuetta 109K, 27.04.2020
§ 342 Tampereen Kotilinnasäätiöltä vuokratun huoneiston vuokrasopimuksen irtisanominen, As Oy Tampereen Tammelankodit, Salhojankatu 27 C 4, 29.04.2020
§ 343 Omakotitontin 837-327-7729-2 vuokraaminen, 29.04.2020
§ 344 Asuntotontin 837-78-7318-2 (Hervantajärvi) vuokraaminen , 29.04.2020
§ 345 Kaavatonttiin 837-225-2078-1 kuuluvien muodostusosien myyminen, 29.04.2020
§ 349 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tontteja 837-213-1311-2,4,6 ja tiloja, 04.05.2020
§ 351 Valtuutuksen antaminen AlfaKuntoutus Hervanta Oy:lle Väkipyöränkatu 11 sijaitsevan tukiasumisyksikön Tampereen Keitaan asukkaiden vuokrasopimusten allekirjoittamiseksi Tampereen kaupungin puolesta, 05.05.2020
§ 352 Valtuutuksen antaminen AlfaKuntoutus Hervanta Oy:lle Pispalan valtatie 58:ssä sijaitsevan tukiasumisyksikön(Tampereen Keidas 2) asukkaiden vuokrasopimusten allekirjoittamiseksi Tampereen kaupungin puolesta, 05.05.2020
§ 354 Määräalan myyminen yleisestä alueesta 837-213-9901-0, 05.05.2020
§ 355 Määräalan myynti tilasta 837-600-2-324, 05.05.2020
§ 356 Omakotitontin 837-37-5724-1 vuokraaminen, 05.05.2020
§ 359 Tontin 837-132-881-44 vuokraaminen, 07.05.2020
§ 363 Omakotitontin 837-327-7730-4 vuokraaminen, 07.05.2020
§ 379 Omakotitontin 837-327-7730-3 vuokraaminen, 07.05.2020
§ 380 Omakotitontin 837-37-5724-4 vuokraaminen, 07.05.2020
§ 382 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tonttia 837-129-1810-18 ja yleistä aluetta 129P, 07.05.2020
§ 383 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tontteja 837-327-7691-1 ja 837-327-7692-1, 11.05.2020
§ 384 Asunto Oy Lootinpetäjän huoneiston A4 hallintaan oikeutettavien osakkeiden myynti, 11.05.2020
§ 385 Asunto Oy Mäkipäänkatu 27-29 huoneiston B54 hallintaan oikeuttavien osakkeiden myynti, 11.05.2020

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)