Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 14.9.2023

§ 112 LISÄPYKÄLÄ: Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (lisäpykälä) 

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset:

Asuntorahoitussihteeri
§ 37 Asumisoikeuden saajien hyväksymisesitysten käsitteleminen ja enimmäishintojen vahvistaminen, 25.08.2023
§ 38 Asumisoikeuden saajien hyväksymisesitysten käsitteleminen ja enimmäishintojen vahvistaminen, 01.09.2023

Johtaja, ammatillinen koulutus
§ 155 Tampereen seudun ammattiopiston ja Nokian kaupungin välisen maanvuokrasopimuksen hyväksyminen, 05.09.2023

Kiinteistöjohtaja
§ 676 Omakotitontin 837-32-7791-7 vuokraaminen, 24.08.2023
§ 677 Omakotitontin 837-78-7332-8 vuokraaminen, 24.08.2023
§ 678 Määräalan ostaminen kiinteistöstä 837-201-1141-9 katualueeksi, 24.08.2023
§ 681 Tontin 837-327-7733-2 rakentamisvelvoiteajan jatkaminen, 24.08.2023
§ 682 Tontin 837-327-7731-4 ostaminen, 24.08.2023
§ 683 Päätöksen purkaminen koskien asuntotontin 837-32-7796-11 (Ojala) vuokraamista, 29.08.2023
§ 685 Omakotitontin 837-78-7331-22 vuokraaminen, 29.08.2023
§ 686 Omakotitontin 837-32-7794-1 vuokraaminen, 29.08.2023
§ 687 Valokuitunen Oy:n jakokaappien ja valokuituverkon sijoittaminen Lukonmäki , 29.08.2023
§ 688 Elisa Oyj:n jakokaappien ja valokuituverkon sijoittaminen Linnainmaa (2) kaupunginosassa , 29.08.2023
§ 689 Määräalan myynti tontista 837-230-3540-2, 31.08.2023
§ 690 Yhteisjärjestelysopimuksen hyväksyminen koskien tontteja 837-225-2035-13, 837-225-2077-16-18, 20,24-29, 31-35, 37-40, yleisiä alueita 225P, 225E sekä tiloja ja määrä-aloja, 31.08.2023
§ 692 Omakotitontin 837-32-7791-6 vuokraaminen, 31.08.2023
§ 693 Tampereen Sähköverkko Oy:n sähkökaapelin sijoittaminen Epilän kaupunginosassa, 31.08.2023
§ 695 Tammelan stadionin aluetta koskevan yhteisjärjestelysopimuksen hyväksyminen, 04.09.2023
§ 696 Valokuitunen Oy:n jakokaappien ja valokuituverkon sijoittaminen Tasanteella, 04.09.2023
§ 697 Omakotitontin 837-32-7791-5 vuokraaminen, 04.09.2023
§ 699 Tontteja 837-116-562-2 ja 837-116-562-3 koskevan rasitesopimuksen hyväksyminen, 06.09.2023
§ 700 Tammelan stadionin rakennusnosturien perustusten ja laatan sijoittamissopimus, 06.09.2023
§ 701 Alueen vuokraaminen tilasta Västinki RN:o 8:94 (837-585-8-94-V0001) Elisa Oyj:lle, 06.09.2023
§ 704 Elisa Oyj:lle vuokratun alueen Teiskossa tilasta Kannisto 837-704-1-267-V0002 sopimuksen jatkaminen, 07.09.2023
§ 705 Tontin 837-121-371-303 vuokrasuhteen uusimispäätöksen muuttaminen, 07.09.2023
§ 707 Asuntotontin 837-327-7747-1 (Vuores) varaaminen Kiinteistö Oy M2-Kodit -nimiselle yhtiölle ja Mangrove Asumisoikeus Oy:lle, 07.09.2023
§ 708 Tilan Veikkola 837-580-3-15 ja määräosan tontista 837-207-1506-12 ostaminen, 07.09.2023
§ 709 Teiskon ilmailu- ja moottoriurheilukeskuksen laajakaistayhteyden ICT-palvelusopimus, 07.09.2023
§ 710 Luovutusehtojen vahvistaminen Haukiluoman tonteille sekä eräille Ojalan tonteille, 07.09.2023
§ 711 Asuntotontin 837-129-842-18 (Kaleva) varaaminen Bonava Suomi Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun, 08.09.2023
§ 712 Tampereen Sähköverkko Oy:n sähkökaapelin sijoittaminen Hankkion kaupunginosassa, 11.09.2023

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)