Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 15.6.2022

§ 92 Ajankohtaiskatsaus 

Perustelut

Katsaus asunto- ja kiinteistölautakunnan ajankohtaisiin asioihin:
- Ehdotus tapahtumalupien ympäristö- ja vastuullisuustoimenpiteiksi (toimitilapäällikkö Niko Suoniemi)
- Asunto- ja maapolitiikan linjaukset 2022-2025 (Valtuuston päätös 13.6.2022)

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely

Toimitilapäällikkö Niko Suoniemi oli asiantuntijana läsnä kokouksessa ja poistui ennen päätöksentekoa.
Lotta Liuhamo saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)