Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 15.6.2022

Lataa  Kuuntele 

§ 94 Asunto- ja kiinteistölautakunnan vuosisuunnitelman osavuosikatsaus 1-4 2022 

TRE:5928/02.02.01/2021

Valmistelija

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Pauliina Laisi, puh. 040 836 2730 ja strategiacontroller Tuomas Huhtala, puh. 040 353 7384, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Lautakunnan vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää. Vuosisuunnitelmalla tarkennetaan ja toimeenpannaan palvelusuunnitelmaa sekä vuosittaista talousarviota. Vuosisuunnitelman seurantaraportissa raportoidaan lautakunnan alaiseen toimintaan liittyvät keskeiset toimenpiteet, talouden toteumat ja riskienhallinnan tilanne tavallisesti kolmesti vuodessa huhti-, elo- ja joulukuun tilanteista. Vuosisuunnitelman poikkeuksellisesta hyväksymisaikataulusta johtuen vuoden 2022 toimenpiteistä ja riskienhallinnasta raportoidaan kuitenkin ainoastaan elokuun ja joulukuun tilanteista.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan toimintakatteen toteuma tammi-huhtikuussa oli 43,5 milj. euroa, mikä on 11,0 milj. euroa kauden vuosisuunnitelmaa huonompi. Toimintatuotot ovat toteutuneet 15,1 milj. euroa tasaisen vauhdin vuosisuunnitelmaa pienempinä. Poikkeama aiheutuu keskeisimmin pysyvien vastaavien myyntivoitoista, jotka eivät kerry tasaisesti vuoden aikana. Toimintakulut ovat toteutuneet 4,1 milj. euroa kauden suunnitelmaa pienempinä, mikä aiheutuu pääasiassa vuokrakuluista. Budjetissa on huomioitu myytävien kohteiden takaisinvuokraus, joka ei ole toteutunut vielä alkuvuodesta.

Tilinpäätösennusteen toimintakate, 174,6 milj. euroa, on 11,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi. Maankäyttösopimuskorvauksia arvioidaan tuloutuvan 7,5 milj. euroa, joka on 5,9 milj. euroa budjetoitua enemmän. Maankäyttösopimuskorvaukset tuloutuvat yhdyskuntarakentamisen toteutumisen suhteessa. Merkittävimpänä kohteena on Lamminpäässä sijaitseva Nauhatehtaan kaava-alue. Pysyvien vastaavien myyntivoittojen ennuste 56,1 milj. euroa on 2,2 milj. euroa suunniteltua parempi. Merkittävimpiä kohteita, joista myyntivoitot muodostuvat, ovat Metsolle myytävä Lahdesjärven yritystontti, Kalevan Iskun alueen asuntotontit sekä Frenckellin kiinteistö ja sote-kiinteistöt. Vuokratuottojen ennuste on 2,2 milj. euroa budjetoitua parempi, koska tonttivuokrien indeksikorotukset ovat olleet budjetoitua korkeammat.

Toimintakulujen ennuste alittaa vuosisuunnitelman 0,4 milj. eurolla, koska tilavuokrauspalveluiden alv-oikaisuiden ajantasaistumisen myötä ei ole tarvetta tehdä niin suurta yksittäistä oikaisua, johon budjetissa oli varauduttu.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan investoinnit muodostuvat talonrakennushankkeista, maanhankinnasta, vahvistuneiden asemakaavojen ja kaupungin sitoumusten mukaisista johtosiirroista sekä pilaantuneiden maiden puhdistuksista. Erikseen valtuustoon nähden sitovien kehitysohjelmien, Viiden tähden keskusta ja Hiedanranta, investointimenoja sisältyy lautakunnan vuosisuunnitelmaan yhteensä 23,3 milj. euroa.

Tammi-huhtikuussa lautakunnan alaisia investointeja on toteutettu yhteensä 41,2 milj. eurolla. Talonrakennushankkeita on toteutettu alkuvuoden aikana 23,5 milj. euroa, josta n. 60 % muodostuu koulujen ja päiväkotien uudis- ja lisärakennushankkeista sekä korjaushankkeista. Investointien toteuma maaomaisuuden investoinneista muodostuvan akila pl. erikseen sitovat erät osalta on 10,9 milj. euroa. Toteumasta merkittävimmän osan aiheutti määräalojen ostaminen Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä (KV 31.1.2022 § 7) 9,9 milj. eurolla.

Lautakunnan nettoinvestointien tilinpäätösennuste, 141,4 milj. euroa, on 22,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempi. Talonrakennushankkeiden arvioidaan toteutuvan 12,6 milj. euroa suunniteltua pienempinä. Maaomaisuuden (pl. Kehitysohjelmat) investointien ennuste on 17,8 milj. euroa ja se alittaa vuosisuunnitelman 3,4 milj. euroa. Merkittävimmät erot vuosisuunnitelmaan nähden ovat mm. Takojankatu, jonka kaava ei ole vielä saanut lainvoimaa, ja se on vaikuttanut töiden aloituksen viivästymiseen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Asunto- ja kiinteistölautakunnan vuosisuunnitelman osavuosikatsaus hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Pauliina Laisi, Tuomas Huhtala

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)