Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 15.6.2022

§ 103 LISÄPYKÄLÄ: Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (lisäpykälä) 

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset:

Asuntorahoitussihteeri
§ 34 Asumisoikeuden saajien hyväksymisesitysten käsitteleminen ja enimmäishintojen vahvistaminen, 20.05.2022
§ 35 Kaupungin asuntolainan lainavastuun siirto, 01.06.2022
§ 36 Asumisoikeuden saajien hyväksymisesitysten käsitteleminen ja enimmäishintojen vahvistaminen, 06.06.2022
§ 37 Valtion tuella rakennettujen vuokra-asuntojen (ARA-vuokra-asuntojen) asukasvalinnassa käytettävät varallisuuden enimmäisrajat, 07.06.2022
§ 38 Lupa tilapäiseen asukasvalinnasta poikkeamiseen - Tampereen Vuokratalosäätiö sr, 07.06.2022
§ 39 Lupa tilapäiseen asukasvalinnasta poikkeamiseen - Tampereen Vuokratalosäätiö sr, 08.06.2022
§ 40 Lupa asukasvalintaperusteista poikkeamiseen - Tampereen Kotilinnasäätiö sr, 08.06.2022

Johtaja, ammatillinen koulutus
§ 120 Tampereen seudun ammattiopiston ja Tredu-​Kiinteistöt Oy:n välisen Ammattikouluntie 5, Orivesi määräaikaisen vuokrasopimuksen päättämissopimuksen hyväksyminen, 17.05.2022

Kiinteistöjohtaja
§ 343 Kalevan liikuntapuiston huoltorakennus pää- ja arkkitehtisuunnittelun hankinta, 01.06.2022
§ 312 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tonttia 837-105-84-64 ja yleistä aluetta 105P, 16.05.2022
§ 313 Asuntotontin 837-36-7502-26 (Olkahinen) varaaminen ryhmärakennuttamiseen, 17.05.2022
§ 314 Tontin 837-60-5853-15 vuoden 2022 tontinvuokran maksujärjestelyt, 17.05.2022
§ 315 Tontin 837-105-0073-0024 vuoden 2022 tontinvuokran maksujärjestelyt, 17.05.2022
§ 316 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tontteja 837-106-88-11-14, 17.05.2022
§ 318 Omakotitontin 837-78-7333-5 myynti, 20.05.2022
§ 320 Valokuitunen Oy:n jakokaappien ja valokuituverkon sijoittaminen Ala-Pispalassa, 20.05.2022
§ 321 Valokuitunen Oy:n jakokaappien ja valokuituverkon sijoittaminen Niemessä ja Lintulammella, 20.05.2022
§ 322 Omakotitontin 837-78-7330-13 vuokraaminen, 20.05.2022
§ 323 Asuntotontin 837-327-7698-1 (Vuores) vuokraaminen, 20.05.2022
§ 324 Tontin 837-65-7211-9 (Hervanta) varausajan jatkaminen, 20.05.2022
§ 328 KOY Kalevan Airut -nimiselle yhtiölle vuokratun tontin 837-119-1801-1 sopimuksen muuttaminen, 20.05.2022
§ 329 LPA-tontin 837-127-517-4 vuokraaminen Kiinteistö Oy Rauhaniemen Pysäköinti -nimiselle yhtiölle , 20.05.2022
§ 330 Omakotitontin 837-78-7331-7 vuokraaminen, 20.05.2022
§ 332 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien kiinteistöjä 837-109-990-7 ja 109K, 20.05.2022
§ 337 Omakotitontin 837-78-7333-3 myynti, 01.06.2022
§ 338 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tontteja 837-230-3548-11 ja -12, 01.06.2022
§ 339 Omakotitontin 837-78-7328-1 vuokraaminen, 01.06.2022
§ 340 Omakotitontin 837-78-7327-10 vuokraaminen , 01.06.2022
§ 341 Omakotitontin 837-78-7330-10 vuokraaminen, 01.06.2022
§ 342 Omakotitontin 837-78-7330-18 vuokraaminen, 01.06.2022
§ 344 Omakotitontin 837-78-7333-1 myynti, 01.06.2022
§ 345 Omakotitontin 837-78-7333-2 myynti, 01.06.2022
§ 346 Telia Towers Finland Oy:lle vuokratun alueen 837-237-9903-0-V0001 sopimuksen muuttaminen, 01.06.2022
§ 348 Asuntotonttien 837-122-652-6 ja 837-122-653-1 (Hatanpää) varausaikojen jatkaminen, 01.06.2022
§ 350 Omakotitontin 837-78-7327-16 vuokraaminen, 01.06.2022
§ 351 Omakotitontin 837-78-7328-9 vuokraaminen, 01.06.2022
§ 352 Omakotitontin 837-78-7330-17 varaaminen, 01.06.2022
§ 359 Maisansalon vapaa-aikakeskuksen vuokrasopimuksen jatkaminen Mailax Oy:n kanssa, 01.06.2022
§ 360 Tampereen Sähköverkko Oy:n sähkökaapelin sijoittaminen Lamminpäässä ym., 01.06.2022
§ 361 Tampereen Kotilinnasäätiö sr:lle vuokratun tontin 837-28-5573-23 vuokran osan hyvittäminen v. 2021 ja 2022, 01.06.2022
§ 362 Omakotitontin 837-78-7331-12 vuokraaminen, 02.06.2022
§ 363 Omakotitontin 837-78-7331-9 vuokraaminen, 02.06.2022
§ 364 Omakotitontin 837-78-7330-19 vuokraaminen, 02.06.2022
§ 365 Lupa Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:lle Eteläpuiston alueen käyttämiseen työmaa-alueena määräajaksi, 02.06.2022
§ 377 Omakotitontin 837-78-7309-4 rakentamisvelvoiteajan 2. jatkaminen, 10.06.2022
§ 378 Rakentamattoman asuntotontin 837-37-5728-1 vuokraoikeuden siirtäminen, 10.06.2022
§ 379 Valokuitunen Oy:n aktiivilaitekaapin, jakokaappien ja valokuituverkon sijoittaminen Ylä-Pispalassa, 10.06.2022
§ 380 Asuntotontin 837-237-3865-1 (Ikuri) varausajan jatkaminen, 10.06.2022
§ 381 Asunto Oy Tohlopinkatu 1 -nimiselle yhtiölle vuokratun tontin 837-223-2217-14 (Tohloppi) vuokrasuhteen uusiminen, 10.06.2022
§ 382 Omakotitontin 837-78-7328-8 vuokraaminen, 10.06.2022
§ 383 Asunto-Oy Jokipohjantie 29 -nimiselle yhtiölle vuokratun tontin 837-126-601-69 (XXVI, Jokipohja) vuokrasuhteen uusiminen, 10.06.2022
§ 384 Asunto Oy Jokipohjantie 25 -nimiselle yhtiölle vuokratun tontin 837-126-594-11 (XXVI, Jokipohja) vuokrasuhteen uusiminen, 10.06.2022
§ 385 Omakotitontin 837-32-7781-1 myynti, 10.06.2022
§ 386 Omakotitontin 837-78-7327-9 vuokraaminen, 10.06.2022
§ 387 Omakotitontin 837-78-7327-17 vuokraaminen, 10.06.2022

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Kokouskäsittely

Pekka Salmi ehdotti, että lautakunta käyttää otto-oikeuttaan kiinteistöjohtajan päätökseen: "365 Lupa Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:lle Eteläpuiston alueen käyttämiseen työmaa-alueena määräajaksi, 02.06.2022"
Matti Höyssä kannatti Salmen ehdotusta.

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti Salmen ehdotuksen.

Päätös

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi lukuun ottamatta kiinteistöjohtajan päätöstä: "365 Lupa Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:lle Eteläpuiston alueen käyttämiseen työmaa-alueena määräajaksi, 02.06.2022"


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)