Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 17.2.2021

§ 17 Ajankohtaiskatsaus 

Perustelut

Katsaus asunto- ja kiinteistölautakunnan ajankohtaisiin asioihin:

- Tampereen puurakentamisen edistämisohjelma (Laura Inha) 

- Tampereen kaupunkipuulinjaus 2020 (Jyrki Lehtimäki) 

- Sisäilmatilanne Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa (Laura Pyykkö ja Jenni Rämälä) 

- ARA:n hyväksymät maanvuokrien neliöhinnat suhteessa markkinavuokriin -vertailu (Heli Toukoniemi) 

- Virastotalon laajennus ja perusparannus 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely
Kehityspäällikkö Laura Inha, ympäristösuunnittelija Jyrki Lehtimäki, maankäyttöpäällikkö Heli Toukoniemi ja sisäilma-asiantuntijat Laura Pyykkö sekä Jenni Rämälä olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa ja he poistuivat ennen päätöksentekoa.

Kiinteistöpäällikkö Jussi Kuoppala saapui koukoukseen asian käsittelyn aikana.

Pablo Gonzalez Torres poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)