Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 17.2.2021

§ 26 Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelman katsaus 1-12 2020 

TRE:5021/02.02.01/2019

Valmistelija

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Pauliina Laisi, puh. 040 836 2730 ja strategiacontroller Tuomas Huhtala, puh. 040 353 7384, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Palvelu- ja vuosisuunnitelman katsauksessa raportoidaan lautakunnan alaiseen toimintaan liittyvät keskeiset toimenpiteet, talouden toteumat ja ennusteet sekä riskienhallinta.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan toimintakate vuoden 2020 tilinpäätöksessä oli 146,1 milj. euroa, joka on 8,9 milj. euroa muutettua talousarviota parempi. Toimintatuotot toteutuivat 11,9 milj. euroa budjetoitua suurempana. Maksutuotot ylittivät vuosisuunnitelman noin 6 milj. eurolla pääosin maankäyttösopimuskorvausten ansiosta. Maankäyttösopimuskorvaukset tuloutuvat yhdyskuntarakentamisen toteutumisen mukaan. Lisäksi muutamat kohteet saivat lainvoiman loppuvuodesta. Vuokratulot maa- ja tilaomaisuudesta toteutuivat 7 milj. euroa talousarviota suurempina. Poikkeamasta n. 4 milj. euroa aiheutui muutoksista sisäisissä vuokrasopimuksissa, keskeisimpänä pelastuslaitoksen välivuokrakohteet. Koronaepidemian vaikutukset maanvuokrien toteumaan jäivät pieniksi. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti vuokriin on poikkeusvuonna myönnetty maksuaikoja ja maanvuokrien alennuksia, joiden vaikutus tilinpäätöksessä oli 0,3 milj. euroa. Muiden toimintatuottojen toteuma 18,9 milj. euroa alitti vuosisuunnitelman noin 2 milj. eurolla. Alitukseen vaikutti mm. vuoden 2020 talousarvioon sisältynyt sote-kiinteistöjen myynnin siirtyminen vuodelle 2021. 

Toimintakulut toteutuivat kokonaisuutena 3 milj. euroa talousarviota suurempina. Henkilöstökulut alittivat talousarvion noin 0,5 milj. eurolla ja palvelujen ostot 0,3 milj. eurolla. Esteettömän asumisen hissiavustuksia haettiin arvioitua vähemmän ja avustukset toteutuivat 0,4 milj. euroa suunniteltua pienempinä. Vuokrakulut ylittivät 3,4 milj. euroa suunnitellun tason johtuen mm. pelastuslaitoksen välivuokrakohteista ja uusista sopimuksista. Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset olivat 0,7 milj. euroa suunniteltua pienemmät.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan vuoden 2020 investoinnit muodostuivat maanhankinnasta, johtosiirroista, pilaantuneiden maiden puhdistuksista ja talonrakennushankkeista. Vuoden 2020 talousarviossa nettoinvestointeihin oli budjetoitu yhteensä 122,7 milj. euroa, josta 15,0 milj. euroa oli kehitysohjelmille kohdistuvia erikseen sitovia investointeja. Vuoden 2020 nettoinvestointien toteuma oli 87,1 milj. euroa, eli talousarvio alittui investointien osalta 35,6 milj. euroa. Talonrakennushankkeita toteutettiin 66,4 milj. eurolla (pl. Hiedanranta). Maaomaisuuden investointeja (pl. kehitysohjelmat) toteutettiin 14,9 milj. eurolla. Talonrakennushankkeista muutetun talousarvion ylittäneitä kohteita vuonna 2020 olivat Etelä-Hervannan koulu ja päiväkoti uudisrakennus, Isokuusen päiväkoti ja koulu, Lielahden uusi päiväkoti, Pellervon päiväkoti ja koulu, Sammon koulun laajennus ja päiväkoti sekä Tampere-talon korjaustyöt. Vuonna 2020 valmistuneita kohteita, joissa talousarvion mukainen kustannustavoite alittui, olivat Atalan terveysaseman muutos päiväkodiksi, Hippoksen uusi päiväkoti, Mustametsän päiväkoti ja neuvola, Linnainmaan päiväkodin perusparannus sekä Lentävänniemen koulun A-osan sisäilmakorjaus. 

Viiden tähden keskusta -kehitysohjelmalle toteutui investointeja yhteensä 2,6 milj. euroa. Hiedanrannan kehitysohjelman osalta investointeja toteutui noin 3,3 milj. euroa, jolla toteutettiin mm. pilaantuneiden maiden puhdistuksia, Hiedanrannan rakennusten perusparannuksia ja Vaitinaron vesistötäyttöön liittyviä töitä. Pääosin Vaitinaron vesistötäytön lupa-asian viivästymisestä johtuen Hiedanrannan investoinnit toteutuivat 7,3 milj. euroa budjetoitua pienempinä.

Tampereen strategiaa ja muita pitkän aikavälin tavoitteita toteutetaan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa määritellyillä toimenpiteillä. Asunto- ja kiinteistölautakunnan alaisen toiminnan osalta toimenpiteet toteutuivat vuoden 2020 aikana korona-epidemian aiheuttamista haasteista huolimatta erinomaisesti. Ainoat poikkeamat liittyvät palvelutilaverkossa tarpeettomien kiinteistöjen realisointiin ja vuokrasopimusten hallittuun irtisanomiseen sekä metsänhoidon toimintamallin päivittämiseen, mutta nämäkin toimenpiteet saatiin toteutettua osittain. Vuoteen mahtui useita merkittäviä onnistumisia, joita on avattu kattavasti raportointiliitteessä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Palvelu- ja vuosisuunnitelman katsaus hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Pauliina Laisi, Tuomas Huhtala

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)