Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 17.2.2021

§ 22 Hippoksen uusi päiväkoti -hankkeen lopputilitys 

TRE:1778/10.03.06/2019

Valmistelija

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi sekä rakennuttamispäällikkö Jukka Kauppinen, puh. 050 321 0355 ja hankeinsinööri Sinikka Vähämaa, puh. 040 800 4929, etunimi.sukunimi@tilapa.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin asunto- ja kiinteistölautakunta hyväksyi kokouksessaan 20.3.2019 Hippoksen uusi päiväkoti -hankkeen toteutussuunnitelman. 

Uudisrakennus rakennettiin Kissanmaan kaupunginosaan osoitteeseen Takahuhdintie 1, noin neljä kilometriä Tampereen ydinkeskustasta itään. Rinnakkaisosoite on Kissanmaankatu 21, 33530 Tampere. Uudessa CLT-rakenteisessa päiväkotirakennuksessa on tilat kuudelle päiväkotiryhmälle.

Rakennustyöt käynnistyivät 24.3.2019 ja kohde valmistui 29.5.2020. Tilat otettiin käyttöön suunnitelman mukaisesti elokuussa 2020. 

Kohteen pää- ja arkkitehtisuunnittelusta vastasi Arkkitehtitoimisto Tilatakomo Oy, rakennesuunnittelusta Sweco Rakennetekniikka Oy, pohjarakennesuunnittelusta Taratest Oy sekä LVIA- ja sähkösuunnittelusta Sweco Talotekniikka Oy. 

Rakennustyöt toteutettiin jaettuna urakkana ja urakat kilpailutettiin kansallisen hankintamenettelyn mukaisena avoimena hankintakyselynä tammi-helmikuussa 2019. 

Rakennustöistä vastasi päätoteuttajana Rakennus K. ja M. Lammi Oy, putkitöistä Suomen Talotekniikka Oy, IV-töistä Lahden LVI-Talo Oy, sähkötöistä Epilän Sähkökone Oy ja rakennusautomaatiotöistä Fidelix Oy. 

Kohteen projektipäällikkönä toimi hankeinsinööri Sinikka Vähämaa Tampereen Tilapalvelut Oy:stä. Rakennustöiden valvojana toimi Jouni Huhtivuo, LVI-töiden valvojana Timo Koskela, sähkötöiden valvojana Timo Harjula ja rakennusautomaatiotöiden valvojana Teppo Källi Tampereen Tilapalvelut Oy:stä. 

Hippoksen päiväkoti -hankkeen tunnusluvut:

  Suunnitelma Toteuma
Bruttoala yhteensä, m2 1717 1717
Hankinta-arvo, milj. euroa 4.938 4.599
Kustannukset, euroa/br-m2 2876 2679
Töiden aloitus 4/2019 4/2019
Kohde valmis 5/2020 5/2020

 

Hankkeelle oli kaupungin vuoden 2019 talousarviossa varattu 4 938 044 euron määräraha, joka alitetaan noin 340 000 eurolla. Samoin toteutussuunnitelman mukaiset kustannukset alittuvat 340 000 eurolla.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Hippoksen uusi päiväkoti -hankkeen lopputilitys hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Ilkka Sasi poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Virpi Ekholm, Kristiina Järvelä, Petri Mölsä, Jukka Kauppinen, Sinikka Vähämaa, Niko Suoniemi, sisäinen tarkastus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)